CDA Medemblik stelt vragen over: 3 x In Control.

Medemblik – In De Muiter in Medemblik werd, binnen anderhalf jaar, twee keer een informatieavond voor ouders georganiseerd. ‘Welkom in het fietsenhok’ had tot doel om een reële en algemene kijk te geven op drugsgebruik onder jongeren. ‘Welkom op het feest’ stond in het teken van het herkennen van drugsgebruik (signaleren) en wat je als ouder kunt doen wanneer dit nodig blijkt te zijn (doorpakken bij signalen). Beide avonden werden goed bezocht. Ook bleek er behoefte te zijn om met elkaar ervaringen uit te wisselen over de (vermoedens van) verslaving. Zo’n kleinschalige ouderbijeenkomst is eind vorig jaar twee maal georganiseerd.

Claudia Selders-Kroezen
Claudia Selders-Kroezen

Het zou waardevol kunnen zijn om deze ondersteuning in 2016 te continueren. Er zijn ongetwijfeld ouders die beide data niet konden aansluiten door andere bezigheden maar dit wel wilden. De steun die ervaren wordt bij het bezoeken van deze bijeenkomsten kan enorm groot zijn. Met name door mond op mond reclame krijgt deze ondersteuningsgroep ook de kans om uit te breiden. Wij willen graag weten of Parents in Control gecontinueerd wordt én of hier meer algemene bekendheid aan gegeven gaat worden.

Medemblik in Control of Drugs en Alcohol

Sinds november vorig jaar is er een lokaal preventie programma in Medemblik dat zich met name zal richten op de jongeren in onze gemeente. Uit gesprekken met hen bleek dat zij niet tevreden zijn met de voorlichting zoals die nu gegeven wordt. Ook hebben ze aangegeven wat zij belangrijk vinden bij hulp en voorlichting. Het is tijd om als gemeente in actie te komen. We zijn dan ook erg benieuwd naar het uitvoeringsplan, de betrokkenheid van jongeren hierbij en wanneer de eerste stappen worden gezet.

In Control of Alcohol en Drugs

Voor 17 gemeenten uit drie regio’s (West-Friesland, Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland) is er sinds 8 jaar een regionaal programma om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren terug te dringen. Dit is opgesteld door het Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid Noord-Holland en de GGD Hollands Noorden. Een deel van het programma richt zich op handhaving, bijvoorbeeld van de naleving van de leeftijdsgrens onder alcohol verstrekkers. Een deel richt zich op preventie, bijvoorbeeld het geven van voorlichting op scholen. Een deel zich op communicatie, bijvoorbeeld via de Facebook pagina ‘In control of alcohol & drugs’. Dit jaar wordt het programma opnieuw vastgesteld voor vier jaar. Wij hebben het nog niet gelezen en willen dit graag wel kunnen doen voordat het volgende maand in de regio aan alle raadsleden van West-Friesland wordt gepresenteerd. Ook willen we, voordat we hier onze handtekening onder gaan zetten, graag weten wat er het afgelopen jaar met name voor onze regio aan activiteiten is uitgevoerd.

Het CDA hecht grote waarde aan in gesprek gaan met elkaar, óók over drugs(gebruik). We hebben vorig jaar zelf stappen gezet om het taboe hierop te doorbreken en zullen hier aandacht blijven schenken. In de buurt en in de regio.