Medemblik krijgt recycletarief, de vervuiler gaat betalen, de afvalscheider gaat minder betalen

MEDEMBLIK – De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met het invoeren van het recycletarief per 1 januari 2022. Met het invoeren van het recycle-tarief worden de inwoners van de gemeente Medemblik direct beloond voor het scheiden van hun afval, maar daarnaast hebben zij ook direct invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing.

Naast het huidige vaste tarief komt er een variabel tarief, het variabele tarief houdt in dat iedere keer dan men restafval aanbiedt men hiervoor moet betalen. Inwoners die hun afval goed scheiden betalen hierdoor een lagere variabele heffing, en inwoners die dat niet doen juist een hogere variabele heffing.

In 2020 werd in Medemblik 161 kilo per inwoner restafval (fijn en grof) ingezameld. In vergelijking met veel andere gemeenten een redelijk goede score, maar nog wel ruimschoots boven de landelijke VANG-doelstelling voor eind dit jaar (75% afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner per jaar). Met recycle-tarief kan deze doelstelling wel worden gehaald. Landelijke ervaringen
maken dit duidelijk. Bijna 100% van de gemeenten die nu onder de 100 kilo restafval per inwoner zitten, werkt met een financiële prikkel.

Ook voor Medemblik is dit goed haalbaar: van de 131 kilo fijn huishoudelijk restafval is slechts 27 kilo echt restafval. De overige afvalstromen horen niet bij het restafval, maar hoort bijvoorbeeld in de bak aan huis voor groente-, fruit en etensresten of plastic, blik en drinkpakken

Reageren via facebook