Tom Beerepoot(VVD): ‘Medemblik komt straks jaarlijks 1.2 miljoen tekort op onderhoud wegen’

MEDEMBLIK – Het Hoogheemraadschap gaat haar wegen overdragen aan de gemeenten in West-Friesland om zich zo meer op haar kerntaken toe te leggen. Maar financieel gaat dit nog al wat betekenen voor de zeven gemeenten in Oostelijk West-Friesland. Zo heeft de gemeente Opmeer de overdracht voor zich uitgeschoven om zo eerst meer duidelijkheid te krijgen wat dit financieel gaat betekenen.

Tom Beerepoot van de VVD maakt zich ook grote zorgen. In gesprek met Medemblik Actueel zegt Beerepoot: “Hoorn moet 2% en Medemblik 42% van de wegen overnemen. De aan de overname verbonden kosten bedragen op jaarbasis EUR 244.000,– voor Hoorn en EUR 3.846.000,– voor Medemblik. Het wegvallen van de wegenheffing wordt gecompenseerd door een verhoging van de OZB. Doordat Hoorn verreweg de meeste inwoners heeft, ontvangt Hoorn ook verreweg de meeste extra OZB. Als gevolg hiervan gaat Hoorn er 2.2 miljoen per jaar op voorruit terwijl Medemblik er 1.2 miljoen per jaar op toelegt. De eerste 12 jaar wordt dit door Hoorn gecompenseerd maar na die 12 jaar is dit over en komt Medemblik dus 1.2. miljoen per jaar tekort. Ik hoef u niet te vertellen dat dit elders bezuinigd zal moeten worden en/of dat de OZB verder omhoog zal moeten.

Beerepoot pleit dan ook voor een eerlijke en structurele verdeling van de lasten en heeft een alternatief plan uitgewerkt waar iedereen erop vooruit gaat. Beerepoot: ‘Bij dit plan houden wij de OZB – verhoging gelijk aan de huidige wegenheffing waardoor de situatie voor onze inwoners niet wijzigt. Volgens het uitgewerkte businessplan gaan de West Friese Gemeenten, door een gunstiger BTW – regeling en een besparing op de uitvoerings- en overheadkosten, er in dat geval 1,8 miljoen per jaar op voorruit. Wanneer dat bedrag pro rata op basis van het aantal inwoners over de Gemeenten verdeeld wordt, gaan alle gemeenten er op voorruit en gaat het bovendien niet om een 12 – jarige maar om een structurele oplossing.

Overdracht op 1 januari 2021

Er wordt gestreefd om de feitelijke overdracht te laten plaatsvinden op 1 januari 2021. Dat het niet eerder kan ligt vooral aan de manier waarop de kosten van het wegenbeheer gedekt wordt bij de gemeenten of HHNK, deze verschillen van elkaar. Daardoor is het niet mogelijk om zonder financiële consequenties de wegen over te dragen, terwijl juist één van de uitgangspunten in de intentieovereenkomst is dat de gemeentelijke lasten voor de inwoners van Westfriesland niet hoger worden dan de huidige gemeentelijke belastingen plus wegenheffing van HHNK, de jaarlijkse trendmatige verhoging daar gelaten.

Ook het personeel dat nu nog bij HHNK in loondienst is zal mogelijk verhuizen naar de gemeenten, zij zijn bij HHNK overbodig maar de gemeenten komen dan juist weer personeel tekort. Om dit allemaal glad te strijken is er door HHNK en de gemeenten een organisatie ingericht om dit uit te werken in een businesscase.

 

Reageren via facebook