13.1 C
Medemblik
21 mei 2020 09:40
Medemblik Actueel.

foto door: www.pascalvanas.nl

Het CDA is ongerust over de veiligheid van de scheefzakkende toren van de Bonifaciuskerk

MEDEMBLIK – De fractie van het CDA in Medemblik is er nog steeds ongerust over de veiligheid van de scheefzakkende Bonifaciustoren en de vertraging die ontstaat om de toren te stabiliseren. Door het ontbreken van een fundering zakt de toren enkele millimeters  per jaar weg en komt daardoor steeds schuiner te staan.

Lees ook: Bonifaciustoren nog binnen de marge maar het begint krap te worden

Els van den Bosch(CDA)

Els van Bosch van het CDA zegt tegen Medemblik Actueel: ‘Het CDA is ongerust over de veiligheid van de scheefzakkende toren van de Bonifaciuskerk en de vertraging die ontstaat om de fundering hiervan te restaureren. Het College heeft in de beantwoording van onze eerder gestelde vragen hierover aangegeven dat de restauratie inderdaad wordt uitgesteld van 2020 naar 2021 en de oorzaak hiervan vloeit voort uit het feit dat het een lange voorbereidingstijd vergt. Tevens stelt het College dat de toren binnen de veiligheidsmarge zit maar dat dit echter minder is dan 5% dat het krap begint te worden. Wij hebben hier uit voort vloeiend de volgende vervolgvragen. Wij realiseren ons dat het in hoge mate uitvoering betreft maar onze zorgen en onze controlerende rol rechtvaardigen de vragen.

Om nu voor eens en altijd definitieve antwoorden te krijgen komt het CDA met 4 vragen richting het college:

  1. Wat is exact de oorzaak van de vertraging?
  2. In januari 2019 is er een Programma van Eisen ingediend door de gebruiker (het bestuur van de Protestante Gemeente Medemblik). Hierop is in december 2019 gereageerd door de gemeente. Wanneer je samen plannen maakt is het een voorwaarde dat de afspraken helder zijn. Het blijkt dat er nog steeds geen overeenstemming is tussen gemeente en het bestuur over het programma van eisen. Wat is hiervan de oorzaak en hoe gaat u ervoor zorgen dat dit op korte termijn afgestemd wordt met duidelijke antwoorden?
  3. Er zijn metingen verricht door een gespecialiseerd constructiebureau, er zijn boringen verricht naar de samenstelling van de muur en de funderingsconstructie, er is een architect ingeschakeld. De gemeente heeft al veel tijd, energie en geld gestoken in de voorbereiding Hieruit concluderen wij dat er een plan van aanpak moet zijn. Kunnen wij dit plan van aanpak met het tijdspad van u ontvangen?
  4. Hoe gaat u garanderen dat de restauratie in 2021 gaat plaatsvinden?

Het college heeft twee weken de tijd om op de vragen te reageren

 

Reageren via facebook