Vanmiddag spoeddebat Provinciale Staten over Datagate Middenmeer

MIDDENMEER/HAARLEM – Vanmiddag is er een spoeddebat aangevraagd door JA21 over de datacenters in de Wieringermeer. Ivo Mantel van JA21 wil dat er een milieueffectrapportage gaat komen die duidelijk laat zien wat de invloed van deze techcenters op de omgeving is. Maar ook over het gebruik van drinkwater en het gebruik van de groene stroom van het Windpark Wieringermeer.

JA21 laat wel duidelijk weten niet tegen de komst van datacenters te zijn maar dat de lusten en lasten nu wel heel erg uit balans zijn. Volgens Mantel is het 1 grote beerput en wordt er een enorme rookgordijn opgeworpen door de techbedrijven en de gemeente Hollands Kroon.

De SP zal een motie indienen waarin zij de Gedeputeerde Staten oproept om eerst een maatschappelijke kosten- batenanalyse te maken voor er vergunningen worden verleend voor de bouw van nog meer datacenters in Noord-Holland.

Reageren via facebook