18.3 C
Medemblik
3 juli 2020 11:59
Medemblik Actueel.

GemeenteBelangen: ‘De begroting voor 2019 belooft veel goeds’

MEDEMBLIK – Medemblik is op de goede weg haar basis op orde te krijgen en deze uit te bouwen naar een fraaie toekomst om niet alleen een duurzame gemeente te zijn, maar ook een gemeente die luistert naar onze inwoners, ondernemers en verenigingen.

Fractievoorzitter Luiten Plekker: ,, Net als veel andere partijen zet GemeenteBelangen zich in voor meer woningbouw (ook in de kleine kernen) en gaan we voor een duidelijk accommodatiebeleid (o.a. dorpshuizen en sport). We moeten een duidelijke visie hebben hoe we onze leefbaarheid de komende jaren op peil houden: dan gaat het ook over zorg en veiligheid. We hebben onze speerpunten in de begroting kunnen realiseren: een geweldig resultaat voor de inwoners van alle kernen van onze gemeente!

GemeenteBelangen heeft samen met VVD, PvdA en PWF een wijzigingsvoorstel (amendement ingediend) om een oplossing te vinden voor de parkeerproblemen in Medemblik. Dit kan door een buitendijkse parkeervoorziening, maar ook nabij het oude gemeentehuis moet een voorziening komen. Daar is nu ook 2,5 mln. voor in de begroting opgenomen.

Een week eerder vielen er al belangrijke besluiten over het overdekte zwembad in Wervershoof, het verhuizen van de tennisvereniging naar de Westrand in Wervershoof, het dorpshuis in Abbekerk en het zoeken naar een oplossing bij de Bloesem in Wognum.

,,Bij GemeenteBelangen staat een goede afweging maken voorop en we behandelen kernen en verenigingen gelijkwaardig. Op initiatief van GemeenteBelangen is de investering van het zwembad aan de Vok Koomenweg in Wervershoof gemaximaliseerd op 12 mln. Het zwembad wordt ook zo duurzaam mogelijk. Dit kreeg ook een brede steun in de gemeenteraad,” vertelt Luiten Plekker.

Voor het nieuwe dorpshuis in Abbekerk is gekozen voor een combinatie met de school en andere kindfuncties. Het dorpshuis blijft op de huidige locatie aan het Kromplein in Abbekerk.

De verhuizing van tennisvereniging De Kaag naar de Westrand in Wervershoof heeft het niet gehaald in de gemeenteraad.  De 323 leden tellende vereniging wenste  bij meerderheid  een (vrijwillige) verhuizing, mits de gemeenteraad (vrijwillig!) € 783.000.- zou betalen. Gezien het gemeentelijk beleid dat in dergelijke gevallen de betreffende vereniging ook behoorlijk bijdraagt (voormalig een zogenaamde 40-40-20 regeling ) was de gemeentelijke bijdrage te fors voor GemeenteBelangen. 

Luiten Plekker besluit met: ,,De begroting voor 2019 belooft veel goeds: stevige ambitie en geen verhoging van de lasten voor inwoners, ondernemers en verenigingen. Uitgangspunten die voor GemeenteBelangen erg belangrijk zijn.

Reageren via facebook