In Het West-Friese dorpje Twisk staan prachtige monumentale panden. Een kijkje waard. ((Foto: aangeleverd))

Dorpsraad Twisk in verweer tegen plannen ECW om op grote schaal aardwarmte te gaan winnen

TWISK – De Dorpsraad van Twisk, die al 40 jaar de belangen van de inwoners van het dorp behartigd komt met een zienswijze op de ontwerp instemmingsbesluiten aardwarmte winningsplannen Middenmeer 1 en Middenmeer II. In een brief aan de minister van Economische zaken en Klimaat en aan het college van de gemeente Medemblik legt de dorpsraad haar zienswijze uit.

Hieronder kunt u een deel van de brief lezen:

Met dit schrijven dient de Vereniging Dorpsraad Twisk uit het dorp Twisk in Gemeente Medemblik, haar zienswijze in tegen de ontwerp-instemmingsbesluiten aardwarmte winningsplan Middenmeer I en Middenmeer II d.d. 27 januari 2021 (overheidsidentificatienr 00000001003214369000 en 00000001003214369000, kenmerk DGKE-WO/20153164 en DGKE-WO / 20196541)(hierna ‘ontwerpbesluit(en)’). De Vereniging Dorpsraad Twisk is in deze belanghebbende ex. artikel 1.2 Awb.

De Vereniging Dorpsraad Twisk (hierna ‘Dorpsraad’) behartigt al meer dan 40 jaar de belangen van het dorp Twisk en haar inwoners, o.a. omtrent de leefomgeving. Het dorp Twisk heeft o.a. een beschermd dorpsgezicht, ligt in ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’ en ligt deels aan de Westfriese Omringdijk wat een Provinciaal monument is. Twisk heeft ongeveer 100 stolpboerderijen en 51 oude en Rijks monumentale gebouwen. Een van de stolpboerderijen is uit 1576 en daarmee de oudste van West-Friesland. Het dorp Twisk ligt op nog geen 1500 meter hemelsbreed van Middenmeer I en Middenmeer II. Voor uw goed begrip van de ligging van het dorp Twisk en dus van de impact van de ontwerpbesluiten, het dorp Middenmeer (gemeente Hollandse Kroon) ligt 2x verder weg van de locaties waar uw ontwerpbesluiten zich afspelen dan Twisk.

Niet eerder zijn alle omwonenden van de putten genaamd Middenmeer I en II op de hoogte gesteld van de details van de plannen in deze. De briefkaart van uw ministerie eind januari 2021 was de eerste keer. Wij zijn dan ook onaangenaam verrast door de (procedurele) fouten in deze. Het zorgvuldigheidsbeginsel lijkt niet te zijn gehanteerd voor wat betreft de omwonenden. Zo ook de kennisgeving in de Staatscourant d. d. 27 jan 2021. In de beschrijving van Middenmeer I zijn zowel put MDM-GT-06-S2 als MDM-GT-05 niet genoemd. Deze onzorgvuldige wijze van besluitvorming is dan ook gelijk ons eerste zienswijze punt.

Voorts is de Dorpsraad tegen de ontwerpbesluiten zoals op de huidige wijze neergelegd in bovengenoemde documenten.”

De hele brief kunt u hier lezen

Reageren via facebook