Column Anneke van der Geest: “Een stapje terug”

Allereerst wens ik u voor dit nieuwe jaar: een goede gezondheid, geluk en de hoop dat in dit nieuwe jaar alles ten goede zal komen.

U zult zich misschien afvragen waarom deze kop “ een stapje terug” ?

Hierover wil ik u graag persoonlijk informeren.

Sinds de eerste week van. november speel ik met de gedachte om mijn werkzaamheden als raadslid/ fractievoorzitter neer te gaan leggen.

Het raadswerk heb ik altijd met hart en ziel gedaan, maar door twee korte, maar snel opeenvolgende ziekenhuisopnames, is er iets veranderd.

Ik ben nu bijna 19 jaar raadslid/ fractievoorzitter, waarvan 10 jaar van de gemeente Medemblik en heb nooit mijn eigen belang of dat van mijn partij voorop gesteld bij de beslissingen, die ik heb genomen. Ik ben en was mij altijd diep bewust, dat ik in de eerste plaats volksvertegenwoordiger was en moest opkomen voor de belangen van de inwoners ( en zeker van diegenen, die niet zo goed ‘gebekt’ zijn en /of niet gemakkelijk voor hun eigen rechten op kunnen komen )Het is een positie, die bepaalde verantwoordelijkheden met zich meebrengt; althans dat is mijn mening en zo voel ik het ook.

Nu is de tijd gekomen dat ik, in mijn eigen belang, mijn gezondheid, na veel wikken en wegen de knoop heb moeten doorhakken. Mede door mijn ervaringen van de laatste twee maanden ( met drie raadsvergaderingen en een commissievergadering) heb ik het niet gemakkelijke besluit genomen om mijn ontslag als raadslid van de gemeente Medemblik aan te bieden. Ik kan en mag de raad van familie, vrienden en bekenden en de  doktersadviezen  niet langer naast mij neerleggen. Ik zal met pijn in mijn hart moeten stoppen met het raadswerk. Tot de eerstvolgende raadsvergadering 21 januari, wanneer mijn opvolger, Cees Neefjes, mijn jarenlange rechterhand, zal worden beëdigd, zal ik mijn raadswerk blijven doen.

Ik kan terugkijken op een mooie tijd, waarin ik altijd ging voor een open en eerlijke politiek, wars was van vriendjespolitiek, aandrong op burgerparticipatie, maar ook welbewust de samenwerking zocht met collega raadsleden om doelen te bereiken.

Ik doe een stapje terug, maar ik kan en wil de politiek nog niet helemaal loslaten. Ik hoop in het volgend jaar terug te keren als commissielid voor PW 2010; een positie in rustiger vaarwater, maar wel met betrokkenheid bij iets dat mij na aan mijn hart ligt.

Tenslotte wil ik een woord van dank richten aan alle PW ( 2010) mensen, die mij gesteund hebben, tijdens een bijna 19 jaar durende periode in mijn leven, die ik voor geen goud had willen missen. Zonder hen had ik dit niet kunnen doen.

Last but not least wil ik iedereen danken voor het vertrouwen dat zij met het uitbrengen van hun stem op mijn partij of op mij gaven om hen te vertegenwoordigen in de gemeenteraad;  hoewel ik altijd raadslid ben geweest voor alle inwoners van de hele gemeente Wervershoof en later voor die van Medemblik, zijn het deze kiezers geweest, die mij tot raadslid kozen.  Juist door het gegeven vertrouwen van deze inwoners was het voor mij zo moeilijk om het besluit te nemen tussentijds op te stappen.

Anneke van der Geest, fractievoorzitter PW 2010

Reageren via facebook