Examenblog Larissa Kip: Duits en economie

MEDEMBLIK – Mijn naam is Larissa en ik heb maandag het examen van Duits en economie op het niveau VMBO tl gemaakt. Het examen van Duits was een leesexamen, je moest duitse teksten lezen en daar vragen over beantwoorden. De teksten in het examen waren niet heel moeilijk. De meerkeuzevragen waren moeilijker dan de open vragen. De teksten waren niet heel lang en veel leerlingen vonden dat het examen goed ging.

Het examen economie ging veel over handel en percentages, veel opgaven gingen over het nationaal inkomen en over exporteren naar het buitenland. Ook waren er een paar vragen over uitgaven per maand berekenen.

De rekenopgaven waren goed te doen en er waren een paar opgaven waarbij je de lege plekken in moest vullen, daarbij stonden er twee of drie begrippen naast waaruit je kon kiezen en deze opgaven waren ook niet heel moeilijk. Wel was er een vraag waarbij je de omzetbelasting en omzetbedrag zonder btw moest berekenen, die vond ik wel moeilijk.

Daarnaast moest je vaak het percentage of procentuele verschillen berekenen en dat vinden de meeste erg makkelijk. Er waren niet heel veel begrippen in het examen.

[signoff]

Reageren via facebook