Schepenwijk Medemblik en centrum Andijk, Kreeklanden Wognum en Wervershoof Oost van het gas af

MEDEMBLIK – De kogel is door de spreekwoordelijke kerk nu de gemeenteraad van Medemblik heeft vastgesteld hoe de gemeente Medemblik van gasgestookte woningen naar elektrisch verwarmde woningen gaat. Hiervoor is een plan gemaakt die na veel onderzoek tot stand is gekomen.

De Volgende wijken/kernen ziet de gemeenteraad als de grootste kansmakers om van het aardgas af te gaan en over te stappen op elektrisch verwarmen en koken:

  1. Centrum van Andijk, ± 400 woningen
  2. Wervershoof Oost, ± 500 woningen
  3. Schepenwijk Medemblik: ± 400 woningen
  4. Kreeklanden Wognum: ± 500 woningen

De visie werd vrijwel raadsbreed gesteund, alleen Tjeu Berlijn van Hart voor Medemblik stemde tegen en bracht zelfs 3 moties in die geen door geen van de andere raadsleden gesteund werd, de moties leverden wel een felle discussie op en Berlijn kreeg o.a. te horen onder welke steen hij de afgelopen jaren heeft geleefd. Siem Zeilemaker (PWF) daagde Berlijn uit om er openlijk vooruit te komen dat hij een ‘klimaatontkenner is’

Opgave

De Transitievisie Warmte komt voort uit de opgave uit het Klimaatakkoord om de CO2 uitstoot terug te dringen. Om dat voor elkaar te krijgen nemen we stapsgewijs afscheid van het fossiele aardgas. De regierol bij de transitie naar aardgasvrij is toebedeeld aan de gemeenten. Medemblik was al begonnen met het aardgasvrij realiseren van enkele nieuwbouwwijken in de gemeente. De Transitievisie Warmte beschrijft de manier waarop alle wijken in de gemeente aardgasvrij worden.

Alternatieven

Wie aardgasvrij zegt, moet ook komen met alternatieven om woningen, winkels en bedrijfspanden van warmte te voorzien. En dat blijkt maatwerk. “Er is goed gekeken welke oplossing voor welke wijk, met de inzichten van nu het beste alternatief biedt” zegt wethouder duurzaamheid Harry Nederpelt. “Voor de ene wijk is dat een elektrisch verwarmen oplossing (all electric), voor de andere is dat bijvoorbeeld een (collectief) warmtenet”. De visie beschrijft zogeheten kansenwijken: daar waar de beste kansen liggen om nu te starten met een aardgasvrije gemeente.
Wijkuitvoeringsplannen

De Transitievisie Warmte werkt de gemeente de komende jaren uit in zogenaamde Wijkuitvoeringsplannen. Dan gaan we ook dieper in op de techniek en de financiële gevolgen van het alternatief van aardgas. Ook de gevolgen die dit heeft op de portemonnee van inwoners nemen we hierin mee. Dan gaan we ook op zoek naar de partijen waarmee we deze opgave per wijk kunnen realiseren. Hierin betrekken we nadrukkelijk de bewoners, ondernemers en stakeholders.

Samen

Hoewel de gemeente de regie heeft is samenwerking een belangrijk onderdeel voor een succesvolle transitie. Nederpelt: “Dit is een gezamenlijke opgave, en alle partijen hebben invloed op het eindresultaat: een duurzame en leefbare toekomst”. Toch brengt een grote verandering als deze een hoop vragen met zich mee. “We faciliteren onze inwoners graag, maar zijn ook open over het feit dat de transitie nog niet in beton gegoten is. Financiële gevolgen zijn bijvoorbeeld nog niet duidelijk. Dat betekent niet dat we moeten wachten. Alleen door te beginnen en te doen, leer je hoe het moet”.

Iedereen doet wat

De Transitievisie Warmte werkt de gemeente de komende jaren uit in zogenaamde Wijkuitvoeringsplannen. Daarin onderzoekt de gemeente of de voorgestelde alternatieven in de kansenwijken haalbaar en betaalbaar zijn. In de tussentijd hoeven inwoners en ondernemers uit de gemeente niet te wachten, maar ook zeker geen overhaaste beslissingen te nemen. Speciaal daarvoor ontwikkelde de gemeente in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket het ‘Altijd goed’ pakket. Hierin staat een overzicht van maatregelen die altijd een goed idee zijn bij het verduurzamen van een woning of pand.

Reageren via facebook