9 C
Medemblik
21 januari 2021 06:46
Medemblik Actueel.

Column Tom Beuker(PvdA): “In de (lokale) politiek kan je het verschil maken! “

De jaarlijkse Begrotingsraad stond afgelopen maand op het programma, zoals onze burgemeester mooi zei, ‘het politieke hoogtepunt van het jaar’. Echter was de boodschap, zoals u waarschijnlijk weet niet al te rooskleurig. Ook Medemblik ontkomt niet aan forse bezuinigingen en verhoging van de lasten als gevolg van tekorten binnen het sociaal domein en de coronacrisis. Daarnaast blijven de vooruitzichten zeer onzeker en zijn bepaalde risico’s (overdracht wegen van het waterschap, herijking gemeentefonds, gevolgen coronacrisis etc. ) niet meegenomen in deze begroting. Kortom een slag om de arm wat betreft ons huishoudboekje is zeker relevant.

Als PvdA konden wij ons dan ook vinden in de keuze van het college om grote projecten als dorpshuis Abbekerk en Zwembad de Zeehoek te versoberen. Andere keuzes zoals het fors snijden in subsidies aan verenigingen, stichtingen en culturele instellingen was voor ons moeilijker te rijmen. Middels twee amendementen vanuit onze fractie zijn deze bezuinigingen (deels) teruggedraaid, zonder een verder gat te slaan in de begroting. Hiermee is de bezuiniging op de STEM teruggebracht van 85% naar 15% en heeft het activiteiten en kernenbudget (AKB) nagenoeg het oorspronkelijke bedrag behouden. Ook blijft het project Home-Start van Humanitas gehandhaafd. Home-Start biedt via geschoolde vrijwilligers opvoedingsondersteuning aan bij inmiddels 23 gezinnen in onze gemeente. Een succesvol preventief programma wat wij niet verloren willen laten gaan.

Kortom ondanks een sombere begroting kan je in de lokale politiek het verschil maken, dat geeft mij energie!

Tom Beuker

Fractievoorzitter PvdA Medemblik

 

Reageren via facebook