Hart voor Medemblik wil meer samenwerking gemeente met lokale ondernemers

MEDEMBLIK – Afgelopen donderdag kwam de gemeenteraad samen om de begroting 2021 vast te stellen. Dat het een zware dobber met veel moties en amendementen zou gaan worden stond bij voorbaat al vast. Medemblik heeft op de begroting 2021 een tekort van 2.2. miljoen euro die uit het potje algemene middelen gedempt gaat worden.

Foto: Medemblik Actueel

Fractievoorzitter Tjeu Berlijn van de Hart voor Medemblik stak niet onder stoelen of banken dat hij de huidige aanpak van het college en coalitie graag anders ziet worden. “Medemblik moet een gemeente worden waar ondernemers en inwoners weer centraal staan,” zegt Berlijn tegen Medemblik Actueel.

Dit wil Hart voor Medemblik realiseren door de komende jaren in te zetten op meer invloed van inwoners. Inwoners vanaf het begin betrekken bij projecten waar zij direct mee te maken hebben. Dagelijks maken de inwoners gebruik van deze gemeentelijke voorzieningen of wegen.” Zo begon Tjeu Berlijn zijn betoog tijdens de algemene beschouwingen.

Lokale economie

Op het gebied van ondernemerschap moedigt Hart voor Medemblik de gemeente aan om de samenwerking op te zoeken met ondernemers. Samenwerking met (top)ondernemers uit het MKB is cruciaal voor werkgelegenheid en het creëren van nieuwe kansen en groeimogelijkheden.

Tjeu Berlijn: “Medemblikse ondernemers verdienen onze ondersteuning in de vorm van lokaal aanbesteden. Zij zorgen voor werkgelegenheid en zij besteden ieder jaar veel geld aan sponsoring van evenementen en goede doelen in gemeente Medemblik. De onnodige regelgeving zit bedrijven in de weg. Ondernemers moeten kunnen doen waar zij goed in zijn: ondernemen.

Verkeersveiligheid

Om prettig te wonen in de gemeente is bereikbaarheid van belang. Veel inwoners en ondernemers maken gebruik van een auto voor hun werk of gezin. Parkeren in stads- en doprscentra moeten eenvoudig en gratis blijven.

Hart voor Medemblik heeft altijd oog voor de verkeersveiligheid en blijven aandacht vragen voor het aanpakken van snelheidsduivels en verkeersaso’s. Bij onveilige verkeerssituaties moet het voor inwoners makkelijker worden om melding te maken. Deze meldingen geven de gemeente inzicht waar en wanneer verkeersoverlast plaats vindt. Samen met de gemeente werken aan een oplossing waar zowel de gemeente als de bewoners tevreden over zijn,” aldus Tjeu Berlijn

Woningtekort

Er is een tekort aan woningen in onze gemeente en wie wil bouwen verzandt vaak in een moeras van eisen. Het resultaat is stilstand. Tjeu Berlijn zegt tegen de redactie: “We willen allemaal een fijne plek om te wonen, waar we ons thuis voelen. Er is behoefte aan méér woningen en aan woningen die beter aansluiten bij de behoeften van de verschillende leeftijdscategorieën, van starters tot senioren.

Duurzaamheidsgekte een halt toeroepen

Steeds meer inwoners komen in opstand tegen het duurzaamheidsbeleid. Inwoners voelen zich niet gehoord door de politiek. Dat gevoel begrijp ik heel goed. Een voorbeeld is de 4000 belanghebbende, die in paar weken tijd, hun handtekening gezet hebben onder de petitie van de dorpsraad Andijk. De petitie is door de gevestigde orde aan de kant wordt gewuifd. Kan ik mij voorstellen dat zij zich niet serieus genomen voelen,” gaat Berlijn verder op vragen van Medemblik Actueel

Het is nu financieel onverantwoordelijk om door te gaan met dit duurzaamheidsbeleid. Zeker nu alle pilots (van gas af) tegen tal van (financiële)problemen aanlopen. Hart voor Medemblik blijft inzetten op het blijven gebruiken van aardgas en innovatieve energiebronnen zoals thorium onderzoeken.

Tjeu Berlijn wil dan ook geen overhaast besluit maar een langetermijnvisie opstellen waar de mening van de inwoners ook telt.

De inwoner staat centraal bij Hart voor Medemblik

Wij kiezen altijd vanuit gezond verstand en stellen daarbij één kernvraag aan onszelf: wat is het beste voor onze gemeente? In plaats van ons te laten leiden door partijpolitiek of geharnaste ideologie gaan we het liefst zelf in uw straat of buurt luisteren naar wat er beter kan.’ Aldus de voorman van Hart voor Medemblik

Reageren via facebook