11.4 C
Medemblik
25 oktober 2020 08:02
Medemblik Actueel.

Schriftelijke vragen PWF over mogelijke milieudelicten HVC, ‘wie gaat dit dan betalen?’

MEDEMBLIK – Naar aanleiding van berichtgeving in de Groene Amsterdammer en het Financieel Dagblad over het Amsterdamse Energie Bedrijf (AEB), het bedrijf zou diverse schadeclaims van vele miljoenen euro’s aan de broek hebben gekregen vanwege meerdere milieudelicten, wil PWF weten hoe dit zit met HVC, Afvalzorg en Sortiva

Deze bedrijven worden door de Omgevingsdienst NoordzeeKanaalGebied gecontroleerd of zij de milieuregels wel goed naleven. PWF wil graag de rapporten inzien die door deze omgevingsdienst worden gemaakt over milieuovertredingen en verleende vergunningen, niet in het minst om te kunnen beoordelen of de inwoners van onze gemeente bloot hebben gestaan aan gevaarlijke stoffen.

In de bewuste krantenartikelen over AEB spreekt men van een schadeclaim van 10 miljoen euro van het Waterschap, 5.6 miljoen van de aannemerscombinatie Banzo-BAM en ook de INB wil nog graag haar rekening van 6.4 miljoen euro zien betaald worden.  PWF wil weten of HVC ook dit soort schadeclaims aan de broek kan krijgen als het bedrijf de milieuregels overtreedt en of de aangesloten gemeenten voor deze kosten opdraaien via het aandeelhouderschap.

PWF heeft hierover de volgende vragen aan het college van B en W

  1. Heeft HVC eerder milieuschadeclaims gehad en welke.
  2. Bent u bereid alle rapporten over milieuschadeclaims van HVC op te vragen bij de genoemde Omgevingsdienst
  3. Is HVC financieel voorbereid op eventuele claims van milieuschade bijvoorbeeld in de vorm van een reserve. Zo neen is de vraag waarom niet. Bij een positief antwoord is de vraag welk bedrag is daarmee gemoeid
  4. Is HVC verzekerd tegen milieuschadeclaims. Als dat niet het geval is waarom niet. Als dat wel het geval is bij welke verzekering .
  5. Is dit punt ooit eerder, in de VVRE of aandeelhoudersvergadering, aan de orde geweest?
  6. Bent u bereid alle door de ODNZKG verleende vergunningen aan HVC, Afvalzorg en Sortiva van de laatste jaren op te vragen met als doel aan de weet te komen welke stoffen er gestort werden en worden op het terrein in de Wieringermeer.
  7. Bent u bereid de ODNZKG te vragen hoe zij bepaalt wanneer er wel of niet een MERrapportage nodig is bij het verstrekken van vergunningen aan bovengenoemde bedrijven?
  8. Spelen hierbij afstandscriteria een rol en welke zijn dat?
  9. In hoeverre opereert de ODNZKG onafhankelijk van het provinciebestuur?
  10. Welke rol speelt onze eigen OD in het toezicht op deze stortplaats?

Fractie PWF
Siem Zeilemaker

Reageren via facebook