11.4 C
Medemblik
25 oktober 2020 09:06
Medemblik Actueel.

Verklaring D66-fractie Medemblik over begroting 2021.

MEDEMBLIK – Het college heeft vanwege de coronacrisis de begroting 2021 uitgesteld. Een paar dagen voor de begroting door de gemeenteraad zou worden behandeld kwam het college met het bericht dat zij het niet gingen redden de begroting in te leveren en daarom uitstelden naar eind oktober.. Geert Mos en Yannick Nijsingh van oppositiepartij D66 komen nu met een verklaring..

Op 25 september jl zou de raad het voorstel begroting 2021 ontvangen. Slechts een paar dagen daarvoor kregen wij het het bericht dat toezending een maand was uitgesteld.

Kort voor de zomer had een aantal fractievoorzitters zich in een open brief tot het college gericht. Een van de zorgen was het regelmatig niet-leveren, resp. doorschuiven van raadsvoorstellen waardoor onze planning werd gedwarsboomd en onze griffie (het secretariaat van de raad) veel extra werk kreeg om steeds opnieuw planningen aan te passen. Na de zomer was het al weer drie maal raak, met de begroting als triest dieptepunt. Wederom moest de planning ingrijpend worden aangepast en wij liepen ook nog het risico onder verscherpt toezicht van de provincie te komen te staan. Dat zou betekenen: financiële curatele! Dankzij de griffier lag er snel een voorstel voor een nieuw, richting provincie nog redelijk veilig tijdpad. Dat betekent wel dat de raadsleden ‘met de tong op de schoenen’ bij de raadsbehandeling zullen arriveren. Niet alle raadsleden trouwens, maar daarover straks meer!

Hoe kan een raadsvoorstel waaraan maanden is gewerkt een paar dagen vooraf worden afgeblazen? Naar verluidt heeft de organisatie haar voorbereidingen tijdig gedaan. Er resteert slechts een conclusie: zowel college als coalitiepartijen liggen ver uit elkaar over de forse bezuinigingen die moeten worden gevonden. Nu zullen wij niet zeggen dat het allemaal eenvoudig is. Minder is altijd moeilijk. En veel-minder helemaal! Maar ook in slechte tijden moet je je werk op tijd doen! Dat betekent: knopen doorhakken, ook als het lastig is!

Met regelmaat heeft de fractie van D66 in de raad gewaarschuwd wethouder Kuipers serieus te nemen wanneer hij de raad voorhield voorzichtig te zijn met grote uitgaven die over een reeks van jaren terugkomen. Maar dat heeft niet genoeg uitgehaald. De extra uitgaven in het sociaal domein, de corona en de verwachte vermindering van de inkomsten vanuit het rijk doen de rest.

Naar wij vernemen wordt de begroting door het college al een paar weken zeer nauw besproken met de coalitiefracties. Dat zou kunnen betekenen dat er straks een voorstel ligt waarvoor de meerderheid al is geregeld. De overige fracties zouden dan buitenspel staan. En bij een open democratie liggen plannen voor alle partijen en inwoners open op tafel!

Bij grote tekorten komt altijd de vraag naar hogere inkomsten naar voren. Dat zal ook nu zo zijn. En dat kan betekenen dat de OZB omhoog gaat. Dat is tegen het coalitieakkoord. En zeker tegen het programma waarmee de formerende partij, de VVD, de verkiezingen heeft gewonnen.

Ons rest het wachten. Op de begroting die volgens de nieuwe planning op 23 oktober uitkomt.

Medemblik, 10 oktober 2020

Fractie D66
Geert Mos 
Yannick Nijsingh

Reageren via facebook