16.7 C
Medemblik
23 september 2020 20:10
Medemblik Actueel.

PvdA stelt schriftelijke vragen over gemeentelijke werkgroep toegankelijkheid

MEDEMBLIK – Op 7 april 2016 heeft de gemeenteraad van Medemblik het burgerinitiatief van de heer Gerrit van Keulen aangenomen om onderzoek te doen naar toegankelijkheidproblemen bij openbare ruimte en gebouwen.

Dit besluit komt voort uit het VN-verdrag op het gebied van rechten van mensen met een beperking dat per 1 januari 2017 in werking is getreden. De bedoeling van dit verdrag is dat mensen met een beperking op voet van gelijkheid deel kunnen nemen aan alle opzichten van de samenleving.

Andijk is aangewezen als ‘pilot-kern’. Dat wil zeggen dat als eerste de toegankelijkheid van openbare gebouwen en omgeving van Andijk wordt geanalyseerd door een werkgroep.  Uiteindelijk moeten ook in alle overige kernen van Medemblik toegankelijkheidsproblemen in kaart worden gebracht.

  • Vraag 1: wat is de stand van zaken op dit moment?  Welke vorderingen zijn er te melden?
  • Vraag 2: heeft u voldoende inwoners en ervaringsdeskundigen kunnen interesseren om deel te nemen aan de werkgroep Toegankelijkheid? Zo ja, uit hoeveel personen bestaat de werkgroep en wat is hun rol? Zo nee, welke verdere actie onderneemt u?
  • Vraag 3: Klopt het, dat de initiatiefnemer van dit burgerinitiatief en coördinator van de gemeentelijke werkgroep, de heer Gerrit van Keulen, inmiddels de werkgroep heeft verlaten? Zo ja, kunt u specifiek aangeven wat daarvoor de reden is en hoe u nu de voortgang van deze werkgroep ziet?

Reageren via facebook

Uw banner hier?
Uw banner hier?