Nog veel onduidelijkheden bij nieuwe zorglocatie Zwaagdijk-West

ZWAAGDIJK-WEST – De nieuwe eigenaar van de voormalige kerk in Zwaagdijk-West heeft plannen om in en bij de kerk 8 zorgwoningen voor een specifieke doelgroep en vijf startersappartementen te gaan vestigen. Dat dit nog steeds niet is gerealiseerd ligt volgens het college aan divers onduidelijkheden die De Heeren van Zorg wil creëren.

Op eerdere vragen van Silva Visser van de ChristenUnie in Medemblik zegt het college dat: “Het voornemen van de initiatiefnemer is om een combinatie te realiseren van 8 zorgwoningen voor een specifieke doelgroep en vijf appartementen. Een knelpunt is het verschil tussen de door de regio aangegeven behoefte aan woonruimte voor deze specifieke vorm van zorg en het zorgaanbod dat volgens de zorgaanbieder voor eenrendabel bedrijfsplan nodig is. Regionaal wordt de behoefte aan de betreffende vorm van zorg minder hoog beoordeeld dan De Heeren van Zorg wil creëren. Daarnaast is nog onduidelijk hoe de huur en afname van de zorg is geregeld (wat gebeurt er als de zorg is beëindigd) en hoe De Heeren van Zorg in dat geval de doorstroom naar een reguliere woning regelt. Zodra deze onduidelijkheden helder zijn zal het plan ter besluitvorming aan het college voorgelegd worden.

Gespannen voet

Het plan om zorg te combineren met vijf startersappartementen te gaan combineren staat volgens het college ook ter discussie door de informatie die tijdens de verkoopprocedure is gegeven bij de verkoop van de kerk. De dorpsraad Zwaagdijk-West heeft aangegeven het maatschappelijk belang van de kerk belangrijk te vinden, bijvoorbeeld als trouwlocatie en locatie voor uitvaarten met daarnaast eventueel één extra woning en/of een bedrijf aan huis.. De gemeente is in overleg met de aanvrager om ook dit af te ronden.

De gemeente Medemblik en de overige gemeenten in West-Friesland willen zo veel mogelijk de aanzuigende werking van cliënten van buiten West-Friesland vermijden en stellen daardoor de grens van 4 cliënten in. Maar zegt er ook direct bij dat zij weten dat de grens van 4 cliënten voor het project niet rendabel is.

Medemblik zegt hierover: “De bekostiging van de zorg van deze cliënten wordt regionaal gedragen. We willen als regio in de huidige financiële situatie zo min mogelijk aanzuigende werking creëren van cliënten van buiten de regio. Kosten voor deze cliënten zullen we dan ook moeten betalen. In beginsel vanuit het regionale budget Beschermd Wonen, bij afschaling van de zorg naar de Wmo door de gemeente Medemblik. Om die reden zijn we voornemens een maximum van 4 plekken ter besluitvorming aan het college voor te leggen. Dit zorgt ook voor een zekere spreiding van de doelgroep in de regio.”

De gemeente Medemblik wacht nu op documenten van Heeren van Zorg waarin beschreven staat hoe ze dit met andere gemeenten buiten West-Friesland hebben afgesproken, zodra deze binnen zijn zal de gemeente Medemblik het voorstel beoordelen.

Reageren via facebook