College Medemblik: “Wij staan als gemeente voor een ingrijpende financiële opgave”

MEDEMBLIK – Dat de coronacrisis en de bezuinigingen vanuit het Rijk op de WMO en Jeugdzorg keihard de gemeente Medemblik treft mag wel duidelijk zijn. Door al deze problemen ziet het college geen kans om de begroting voor 2021-2024 aan de gemeenteraad aan te leveren waardoor er een domino-effect zal ontstaan voor de rest van de gemeenteraadsvergaderingen.

Het college zegt hierover in een brief aan de gemeenteraad: “Wij informeerden u hier al over in de inventarisatienotitie en de Kadernota 2021. Eén van de belangrijkste kaders die u ons, voor het opstellen van de begroting 2021-2024 meegaf is dat wij een financieel sterke, gezonde en betaalbare gemeenten zijn. Vanuit dit inzicht geven wij richting aan de koers van onze gemeente. Wij zijn genoodzaakt onze ambities bij te stellen om op korte en langere termijn een financieel gezonde en betaalbare gemeente te blijven. De keuzes zijn pijnlijk en ingrijpend. Wij hebben, gelet op de forse uitdaging waarvoor wij staan meer tijd nodig om onze keuzes en overwegingen te maken. Wij kiezen daarbij voor een zorgvuldige en integrale afweging. De keuzes die wij nu maken hebben immers op korte en langere termijn impact op de vitaliteit en leefbaarheid van onze gemeente.

Door het later aanleveren van de begroting 2021-2024 zal de herfstnota 2020 dit jaar als informatienota met de gemeenteraad worden gedeeld.   Wethouder Dirk Kuipers heeft op vrijdag 17 september j.l. via de telefoon alle fractievoorzitters al op de hoogte gesteld van het uitstellen van de begroting 2021-2024.

Reageren via facebook