Medemblik wil ‘Meer muziek in de klas’ voortzetten

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik heeft in 2019 een pilot gehouden voor meer muziek in de klas van de basisscholen in de gemeente Medemblik. Van de 23 basisscholen deden 19 aan de pilot mee en de scholen waren heel enthousiast over de muzieklessen en willen dit graag doorzetten. Veel basisscholen hadden eerder nog geen muziekactiviteiten- of lessen.

Sinds januari 2020 is er een nieuwe subsidieregeling voor muziekonderwijs. Deze nieuwe regeling gaat uit van meer muziekonderwijs op de scholen, en daarnaast ook kennismaking met buitenschools en in beperkte mate verdere verdieping van muziekonderwijs. Alle 23 basisscholen in de gemeente Medemblik hebben voor dit schooljaar subsidie aangevraagd, maar nu al hebben diverse scholen(22) ook al subsidie voor 2021 aangevraagd.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: “Muziek speelt een belangrijke rol in de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De evaluatie laat zien dat de nieuwe subsidieregeling hieraan bijdraagt. Scholen geven onder andere aan dat de sociale vaardigheden van kinderen zijn verbeterd en dat het muzikale niveau van kinderen stijgt. Ook heeft de regeling een positief effect op de saamhorigheid en de algemene sfeer in de klas. Verder blijkt uit de evaluatie dat de regeling positieve effecten heeft op de leerkrachten. Door het gebruik van een muziekmethode of een inspirerende muziekdocent heeft de leerkracht zelf ook meer motivatie, inspiratie en handvatten om zelfstandig les te geven. Uit de reacties van de scholen blijkt dat zij graag willen dat de regeling wordt voorgezet.

In een reactie zegt het college: ” Kortom, de evaluatie laat zien dat de nieuwe subsidieregeling heeft geleid tot meer muziekonderwijs binnenschool. Daarnaast is een stijging te zien in deelname aan buitenschoolse muzieklessen. Met de pilot in 2019 was het doel vooral om kinderen kennis te laten maken met muziek. Met de nieuwe subsidieregeling willen we stimuleren dat muziekonderwijs structureel ingebed wordt in het curriculum. Uit de evaluatie blijkt dat we goed op weg zijn met deze ambitie.

De huidige subsidieregeling duurt t/m 2022, in 2022 zal er een evaluatie worden uitgevoerd onder alle partijen die te maken hebben met muziekonderwijs. De uitkomst van deze evaluatie zal duidelijk maken of op dezelfde voet verder moet worden gegaan of dat er aanpassingen moeten komen.

Reageren via facebook