SP Noord-Holland wil snel actie provincie voor meer truckparkings

ZWAAGDIJK-OOST – Wim Hoogervorst van de SP in Noord-Holland wil dat de provincie Noord-Holland actie gaat ondernemen om het grote tekort aan truckparkings in de provincie. Hoogervorst trekt aan de bel naar aanleiding van o.a. een bericht op Medemblik Actueel waar wij melding maakten van de overlast van wildparkeerders op het industrieterrein in Zwaagdijk-Oost dat soms tot gevaarlijke situaties zorgde.

Provinciaal probleem

De parkeerproblemen doen zich niet alleen voor op het industrieterrein in Zwaagdijk-Oost maar door heel de provincie hebben vrachtwagenchauffeurs problemen om een parkeerplek te vinden om te overnachten of voor langere tijd te vertoeven, bv in de weekenden.

Niet veilig

In een brief aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland schrijft Wim Hoogervorst: “Chauffeurs die noodgedwongen een lange pauze moeten houden parkeren hun vrachtwagen langs wegen op bedrijventerreinen, omdat er langs de doorgaande wegen nauwelijks terreinen zijn waar zij kunnen stilstaan. Op deze bedrijventerreinen zijn veelal geen toiletten en andere sanitaire voorzieningen. Ook is een dergelijke parkeerplek niet veilig voor diefstal van lading. Er zijn chauffeurs die zelfs door criminele bendes worden beroofd.

Vanuit de Europese Commissie wordt al langere tijd gepleit voor betere en veilige overnachtings- en rustplekken met daarbij goede sanitaire voorzieningen. Boven het Noordzeekanaal zijn volgens Hoogervorst vrijwel geen plekken te vinden waar chauffeurs op een veilige en menswaardige manier kunnen overnachten en rusten.

Overlast en gevaarlijke situaties

Vanuit de gebruikers en bewoners van bedrijventerreinen in Noord-Holland komen met enige regelmaat klachten over de flinke aantallen geparkeerde vrachtwagens, die op haar beurt weer zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties en overlast veroorzaken.

Voorbeelden van chauffeurs die noodgedwongen hun behoeftes moeten doen in de bosjes wegens gebrek aan sanitaire middelen, maar ook het achterlaten van afval van voedsel die zij bij hun vrachtwagen bereiden, ook wegens gebrek aan voldoende eetgelegenheden ter plaatse.

Omdat er vaak meer dan 10 vrachtwagens achter elkaar geparkeerd staan op de rijweg zorgen zij er voor dat deze wegen onoverzichtelijk worden en gevaarlijk voor de mede weggebruikers.  Bewoners en de ondernemersvereniging WFO hebben dit al meerdere keren aangekaart bij de gemeente Medemblik maar tot op heden is er nog geen oplossing gevonden.

Europese subsidies

Vanuit Europa krijgt Nederland 6 miljoen euro subsidie om de problemen met de truckparkings aan te pakken en te zorgen dat deze voldoen aan de criteria ‘veilig, schoon en met sanitaire voorzieningen’, en wordt er gepleit voor meer truckparkings.

Wim Hoogervorst roept de provincie dan ook op om de samenwerking met het Rijk en de gemeenten te gaan zoeken om samen met de beroepsorganisaties in het vrachtvervoer te gaan zoeken naar mogelijkheden om veilige en schone truckparkings te realiseren in Noord-Holland.

Hoogervorst spreekt in de brief aan GS over het vrachtvervoer als belangrijk onderdeel van het functioneren van onze economie, waarbij veel valt te zeggen op de manier waarop sommige werkgevers met hun chauffeurs omspringen en behandelen. Hoogervorst wijst hierbij naar de vakbonden die moeten zorgen dat de positie van deze chauffeurs wordt beschermd en verbeterd, maar dit niet kan zonder de samenwerking tussen de provincie, de gemeenten, het Rijk, de werkgevers en Transport en Logistiek Nederland.

Reageren via facebook