Urenlange discussie over het sociaal domein levert maar weinig op

MEDEMBLIK – Wethouder Dirk Kuipers(PvdA) lag zwaar onder vuur van de oppositie over het sociaal domein, zelfs zo zwaar dat Yannick Nijsingh (D66) met een motie van treurnis op de proppen kwam om zo zijn verontwaardiging over de puinhoop bij het sociaal domein duidelijk te maken. 

Lees ook: Column Luiten Plekker: “Overdracht taken Sociaal Domein naar gemeenten mislukt!’

Volgens Nijsingh is de gemeenteraad machteloos terwijl de gemeenteraad wel de hoofdlijnen heeft uitgezet maar het beleid daarna ernstig tekort is geschoten. ‘De meest kwetsbare inwoners van onze gemeente zijn slachtoffer en dat moeten wij ons allemaal aantrekken,’ aldus Nijsingh. Iets waar ook de wethouder het mee eens was, ‘Wij zijn niet in control, ‘ noemde wethouder Kuipers het. Hij draaide er ook niet omheen en ook het rapport over het sociaal domein trekt hij zich aan. In dit rapport werd kritisch gekeken naar de ambtelijke organisatie en daaruit blijkt dat er veel mis is. Zo werd afgelopen donderdag nog door deze website geschreven dat begin dit jaar het ziekteverzuim op de afdeling van de Wmo groot is en zo de wachtlijsten nog verder oplopen.

Lees ook: PvdA en GroenLinks willen van externe naar interne expertise op de afdeling Wmo

De wethouder kwam met het voorstel om extern een kennis te gaan inhuren, kennis die niet op het gemeentehuis aanwezig is. Om een projectleider, een ondersteuner en een data-analist in te huren is 350.000 euro voor de aankomende 2 jaar nodig.  Een voorstel dat direct door de VVD werd afgeschoten en daarmee het grootste deel van de oppositie achter zich kreeg.

Lees ook: Lange wachtlijst aanvraag WMO Medemblik

De VVD stelde voor om een onderzoek te laten instellen om het gemeentehuis door te lichten en op deze manier een veel beter beeld te krijgen waar het allemaal misgaat binnen de organisatie. De VVD ziet niets in het inhuren van een dure projectleider, ‘kost enkel veel geld en levert niets op,’ volgens de VVD. De coalitiepartijen zagen weer weinig in dit voorstel en na vele discussies over en weer werd er dan een compromis gesloten, er komt een projectleider maar deze gaat naast het beleid uitvoeren ook de een schone bezem die hij door de ambtelijke organisatie gaat halen.

Lees ook: PWF boos over norm bijzondere bijstand te verlagen: “Een asociaal voorstel van de wethouder”

Het voorstel van het college om de inkomensgrens van de bijzondere bijstand te verlagen van 120 naar 100% werd door de gemeenteraad afgeschoten en door de papierversnipperaar gehaald.

Ondertussen is er zoveel tijd aan dit agendapunt besteedt dat de rest van de raadsagenda op 1 maart moet worden afgehandeld.

Reageren via facebook