PW2010: Medemblik vindt huisvesting arbeidsmigranten belangrijker dan waar ze voor bedoeld zijn

MEDEMBLIK – Daar komt het kortweg gezegd op neer volgens Cees Neefjes van PW2010. Neefjes maakt zich al langer druk over bedrijven als uitzendbureaus die woningen opkopen om daar arbeidsmigranten in te stoppen, en zo woningen uit de woningmarkt halen die eigenlijk voor een andere doelgroep bestemd zijn.

In een brief aan het college schrijft Neefjes: ,,U wenst het verlenen van omgevingsvergunningen voor bewoning door arbeidsmigranten van reguliere woningen, op de al zeer gespannen woningmarkt, niet in te perken. Deze woningen kunnen dus nog steeds met omgevingsvergunningen onttrokken worden aan de reguliere woningmarkt (inperking regulier woning aanbod) waardoor het voor burgers, geen arbeidsmigrant zijnde, nog moeilijker is/wordt om een woning te bemachtigen. De huisvestingsmogelijkheden worden op dit punt voor arbeidsmigranten dus niet ingeperkt, terwijl de huisvestingsmogelijkheden voor andere burgers door het omzetten met deze omgevingsvergunningen (voorheen omzettingsvergunningen) wel beperkt worden.”

Onrechtvaardig

Cees Neefjes is dan ook van mening dat het rechtvaardig is om te stellen dat de gemeente Medemblik de huisvesting van arbeidsmigranten belangrijker vindt, of meer prioriteit heeft, dan de huisvesting van de doelgroepen waar deze woningen feitelijk voor bedoeld zijn. Volgens Neefjes is iedere uitbreiding van huisvesting op dit punt voor arbeidsmigranten een inperking voor de feitelijke bedoelde doelgroep.

Cees Neefjes(PW2010) wil dan ook uitleg van het college over dit punt.

Reageren via facebook