6.3 C
Medemblik
26 februari 2021 05:25
Medemblik Actueel.

Filepakeren in Zwaagdijk-Oost. (Foto aangeleverd)

Overlast parkeren vrachtwagens WFO terrein Zwaagdijk-Oost

ZWAAGDIJK-OOST – Bewoners aan de Tomatenmarkt zijn er wel klaar mee. De overlast van parkerende vrachtwagens. Tevergeefs hebben ze hierover contact gehad met de politie en de gemeente. De grootste overlast hebben ze van het parkeren op de T-splitsingen en in de bocht. Dit veroorzaakt onveilige en onoverzichtelijke situaties. Wanneer inwoners bij hun woningen wegrijden komen ze van rechts, vrachtwagen die naar de Action of Horizon Flower gaan kunnen dan niet meer uitwijken.

Ook een doorn in het oog van de inwoners, is dat deze truckers hun sanitaire behoeften doen in de bossages naast de Action. Gekscherend zeggen sommigen dat ze er schijtziek van worden.

Tot slot zijn de regels rond het overnachten en het bereiden van eten op straat niet duidelijk voor de omwonenden.

Gerben Gringhuis van GemeenteBelangen: De zorgen van de inwoners begrijp ik heel goed, daarom is het goed om duidelijkheid te krijgen wat wel en niet mag, maar nog beter zou zijn om een alternatieve locatie te vinden, die geen overlast veroorzaakt voor de inwoners. Vanuit het bestuur van het WFO terrein is hier al een suggestie in gedaan.

Gerben Gringhuis heeft hierover inmiddels raadsvragen gesteld die ingaan over de locaties van de parkeervoorzieningen voor vrachtwagens op het WFO terrein, de regelgeving, de handhaving, verantwoordelijkheid sanitaire voorzieningen en verplaatsing van de vrachtwagens naar een andere locatie op het WFO terrein.

Gerben Gringhuis: Wij hopen dat deze situatie snel zal gaan veranderen, zodat het het woongenot van de omwonenden beter wordt en ook de verkeersveiligheid zal gaan verbeteren.

Gringhuis wil van het college weten:

  1. Wat zijn de aangewezen parkeerplekken/rustplekken voor vrachtwagenchauffeurs op het WFO terrein en hoe zijn deze kenbaar gemaakt aan de aanwezige bedrijven en aan  de vrachtwagenchauffeurs?
  2. Bent u het eens met ons, dat een parkeervoorziening als deze niet nabij een woonwijk gesitueerd moet zijn?
  3. Zijn de alternatieve parkeerplekken, zoals aangegeven door de vertegenwoordiger van het WFO, realistisch?
  4. Mochten alternatieven nog niet uitgekristalliseerd zijn, bent u dan bereid om door middel van wegmarkering aan te geven waar niet geparkeerd mag worden. Denk hierbij aan de T-splitsingen en de bocht.
  5. Wat zijn de regels met betrekking tot parkeren, overnachten, doen van sanitaire behoeften en het bereiden van eten?
  6. Wie zijn de controlerende instanties en op welke gebieden?
  7. Er zijn geen sanitaire voorzieningen, wie is hiervoor verantwoordelijk?

Reageren via facebook