Medemblik Actueel.

Politiek

Extra huisvesting Bibliotheek kost door fout gemeente 40.000 euro

MEDEMBLIK – Tijdens de behandeling van de zomernota klonken er naast positieve geluiden ook kritische noten over incidentele uitgaven. D66 maakt zich zorgen over het gemak waarmee kostenposten worden overschreden door het college.

Y.W. (Yannick) Nijsingh (D66)
Yannick Nijsingh (D66)

Zoals de cijfers er nu uitzien, gaat de gemeente het jaar 2018 in de groene cijfers afsluiten. Dit komt grotendeels door een hogere bijdrage van het rijk. Door de groeiende economie komt er meer geld in de schatkist en dat vloeit door naar de gemeenten. In de zomernota die donderdag 20 september werd behandeld kwam dit naar voren. Yannick Nijsingh (raadslid D66) is hier blij mee, maar ziet een keerzijde. Nijsingh: ‘het lijkt of het college nu gemakkelijker geld uitgeeft aan zaken die voorkomen hadden kunnen worden’. Er staat plotseling een herwaardering van de ambtelijke organisatie voor 36.000 euro, 40.000 euro extra voor huisvesting van de bibliotheek en 36.000 euro overschrijding voor het ‘werkcafé’ in het gemeentehuis.

De bibliotheek wil een deel van de gehuurde ruimte in MFA de Muiter afstoten. Maar doordat de gemeente in gebreken is gebleken, zoals wethouder Kuipers noemde, betaalt de gemeenschap al twee jaar de kosten hiervoor. De VVD stelde vragen over het budget voor de ambtelijke organisatie. Het college antwoordde dat er extra kosten bovenop het huidige budget komen. Op de vraag van PWF waarom het werkcafé bijna 20% duurder dan begroot uitvalt, komt het college nog terug.

‘het lijkt of het college nu gemakkelijker geld uitgeeft aan zaken die voorkomen hadden kunnen worden’

D66 vindt dat er op deze manier wel erg gemakkelijk met geld wordt omgegaan en heeft het onderwerp onder de aandacht van de raad gebracht. Nijsingh: ‘het om relatief kleine bedragen in verhouding tot de totale gemeentebegroting. Maar bij elkaar opgeteld komen we uit op 112.000 euro. Dit vind ik een groot bedrag waar niet zomaar akkoord op kan worden gegeven’.

Reageren via facebook