D66 Noord-Holland: ‘Neemt de hoeveelheid landbouwgif in de natuur toe?’

WEST-FRIESLAND – Is er in Westfriesland ook een toename van landbouwgif? Arja Kapitein, woordvoerder landbouw en grondbeleid van de D66 Statenfractie in Noord-Holland is bezorgd over de toename van landbouwgif in de natuur en heeft daarom met fractiegenoten vragen gesteld aan de gedeputeerde die hier over gaat.

Op 3 juni verscheen in Trouw een artikel over onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in natuurgebieden in Drenthe. Eerder dit jaar publiceerde Trouw over de explosie van Parkinson op het platteland, met name bij boeren. Dit was ook al onderwerp van de Zembla uitzending in september 2019 over Parkinson in Westfriesland (met daarin akkerbouwer Jim Blom uit Hauwert die zijn vader is verloren aan Parkinson). Het verband tussen pesticiden en Parkinson wordt nu door artsen bevestigd.

De Provincie voert al enige jaren een groen grondbeleid en verbood onlangs glyfosaat op de eigen pachtgronden. Ook de Europese en landelijke overheid voert een beleid tot verminderen van gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en bevordert overschakelen naar duurzame gewasbescherming en kringlooplandbouw. Arja Kapitein: “D66 is heel blij met het verbod op glyfosaat als signaal dat bestrijdingsmiddelen die slecht zijn voor de gezondheid van mens, dier, bodem en waterkwaliteit echt niet meer gebruikt moeten worden. Het roer moet om in de landbouw voor gezonde voeding en biodiversiteit. ” De provincie doet met het verbod op glyfosaat wat zij kan doen om het gebruik van gifstoffen op eigen grond te stoppen. Daarnaast adviseren provinciale bodemcoaches agrariërs graag en gratis over het verbeteren van de bodemkwaliteit en komt er een transitieacademie om agrariërs te helpen overstappen op duurzame landbouw.

D66 wil weten wat er nog meer gedaan kan worden en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. Deze zullen binnen 30 dagen beantwoord worden.

Reageren via facebook