16.9 C
Medemblik
23 mei 2020 17:15
Medemblik Actueel.

Medemblik wil af van asbestdaken, ondanks verworpen wetsvoorstel door de Eerste Kamer

MEDEMBLIK – De gemeenteraad van Medemblik heeft op 25 april 2019 een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend die opriep om in de gemeente Medemblik een deadline te zetten voor het saneren van asbest. Dit wetsvoorstel “verbod op asbestdaken” is echter op 4 juni 2019 door leden van de Eerste Kamer verworpen. Hierdoor is er geen sprake meer van een wettelijk verbod en is de deadline van de  realisatie van asbestsanering niet meer geldig. Het wegvallen van de wettelijke noodzaak heeft ook invloed op de motie. Middels deze informatienota willen wij u inlichten wat de huidige stand van zaken is op het gebied van asbestsanering, schrijft de gemeente in een informatiebrief aan de gemeenteraad.

Kernboodschap

Door het verwerpen van het wetsvoorstel “Verbod op asbestdaken” is de wettelijke grondslag van asbestsanering verdwenen. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S. van Veldhoven – Van der Meer is vervolgens op zoek gegaan naar alternatieven om de asbest-opgave aan te (blijven) pakken met een pakket van niet-wettelijke maatregelen. De opgave om asbest uit de leefomgeving te verwijderen blijft namelijk onverminderd bestaan.

Samenwerkingsverklaring Aanpak van asbestdaken

De Staatssecretaris heeft in vervolg op het verworpen wetsvoorstel een gedeeld draagvlak ontdekt om zonder een wettelijk verbod werk te maken van de asbestdakenproblematiek. Hiervoor heeft zij een pakket van niet-wettelijke maatregelen opgesteld dat in samenwerkingsverband kan worden uitgevoerd. Hieruit is de Samenwerkingsverklaring Aanpak van asbestdaken ontstaan. De maatregelingen zijn gebundeld onder een zestal categorieën die de vrijwillige sanering stimuleert en faciliteert. Het gaat om de volgende categorieën van maatregelen:

  1. Communicatie / vergroten bewustzijn van nut en noodzaak van sanering van asbestdaken.
  2. Een fonds met leningen voor particulieren.
  3. Ontzorgen: gemeenten hebben een faciliterende rol, niet een uitvoerende.
  4. Meekoppelkansen met bijvoorbeeld de opgave van de energietransitie.
  5. Monitoring van de voortgang in de vorm van de aanwezigheid van asbestdaken.
  6. Onderzoek naar vereenvoudiging sanering.

Huidige situatie asbest gemeente Medemblik

In opdracht van de gemeente heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord een inventarisatie gemaakt van het aantal asbestverdachte panden en de daarbij behorende oppervlakte aan asbestdaken in de gemeente. In het peiljaar 2018 was 8% van alle in gemeente Medemblik gelegen panden asbest verdacht. Dit levert 490.000 m2 aan asbestverdacht materiaal op. Van de verdachte panden heeft 50% een oppervlakte verdacht materiaal van minder 35m2 en mag daarom zelf gesaneerd worden. Dit maakt maar 5% van het totaal uit. 15% van de panden met een dak groter dan 250m2 is goed voor 70% van de totale oppervlakte verdachte daken. Er vindt geen jaarlijkse update van de inventarisatie plaats.

Reageren via facebook