22 C
Medemblik
9 augustus 2020 04:47
Medemblik Actueel.

ZoWh@ttrajecten blijkt succesvol voor Medemblikker jongeren

MEDEMBLIK – Kwetsbare jongeren in de leeftijd tot 27 jaar die door een arbeidsbeperking of het ontbreken van een startkwalificatie niet of moeilijk hun weg naar een werkgever vinden, krijgen vanuit de gemeente Medemblik de kans om “ZoWh@ttrajecten” via de Stichting Trigoon toch een stap naar een werkzame toekomst te maken. Door het inzetten van extra trajecten in het kader van Couleur Locale is er onder de jongeren van Medemblik geen wachtlijst ontstaan.

In 2019 zijn er 9 trajecten afgerond die gestart waren in 2018:

 • 7 kandidaten zijn aan het werk gegaan
 • 1 kandidaat is gestart met een opleiding
 • 1 kandidaat is gestart met een stageplek met behoud van uitkering

Vier projecten die in 2019 zijn gestart lopen nog, voor 2020 is hier een bedrag van € 24.000,- voor begroot. Ook door het huisvesten van extra vergunninghouders in Medemblik konden ook extra ondersteuning voor studie en/of werk voor lager- midden- en hoger opgeleide vergunninghouders (uitvoering door WerkSaam) worden gecontinueerd. Blij sommige vergunninghouders blijkt de behoefte aanwezig te zijn om een eigen bedrijf te starten.

Over heel 2019 heeft dit geleid tot:

 • Reiskosten naar scholing in Amsterdam voor hoger opgeleiden
 • las-cursus
 • Gereedschap voor cliënt die als ZZP’er aan de slag is gegaan.

Totaal begroot voor 2020: € 8000,-

Participatieconsulent voor zorgcliënten (uitvoering in eigen beheer)

In een schrijven aan de gemeenteraad schrijft het college: ,,Met de oprichting van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland is afgesproken dat WerkSaam verantwoordelijk is voor de re-integratie en de gemeenten voor de begeleiding en ondersteuning. In het bedrijfsplan uit 2014 is de afspraak vastgelegd dat zorgcliënten voor begeleiding en ondersteuning onder de gemeenten vallen.

In het najaar 2018 hebben de zorgcliënten uit Medemblik een beschikking van WerkSaam ontvangen met mededeling dat zij een ontheffing voor bepaalde tijd (5 jaar) hebben van de arbeidsverplichting. De gemeenten zijn conform de eerder bovengenoemde afspraak verantwoordelijk voor de begeleiding van deze cliënten. De cliënten blijven wel een uitkering ontvangen van WerkSaam, maar krijgen geen ondersteuning naar werk.

In totaal staan er nu 141 mensen op de lijst. In het afgelopen jaar zijn er 7 mensen afgemeld van de lijst:

 • 3 verhuizingen naar een andere Gemeente
 • Een inwoner heeft zelf de uitkering stopgezet
 • Een inwoner heeft zelf een baan gevonden
 • Een inwoner heeft zelf contact gezocht met de Gemeente met het verzoek om een jobcoach, na gesprekken met de WMO is deze weer teruggegeven aan Werksaam omdat zij hierin de juiste ondersteuning in bieden.
 • Een inwoner had een gezamenlijke uitkering waarvan de partner werk heeft gevonden waardoor het inkomen boven de gezamenlijke bijstandsniveau is gekomen.

Mocht na ondersteuning van de gemeente blijken dat re-integratie (betaalde of onbetaalde arbeid) weer mogelijk is, kan de zorgcliënt terug gemeld worden aan WerkSaam. Het wijkteam begeleidt niet zelf de cliënt naar betaald/onbetaald werk maar heeft een signaalfunctie. Vervolgens pakt WerkSaam de beoordeling hiervan verder op.

Begroot voor 2020: € 31.000

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?