Medemblik sluit zich aan bij Platform grote plattelandsgemeenten.

MEDEMBLIK – Onze gemeente sluit zich graag aan bij het Platform grote plattelandsgemeenten. Deelnemen in een dergelijke netwerkorganisatie is van toegevoegde waarde voor onze gemeente. Het college heeft besloten een motivatiebrief te sturen naar het platform P10.

Wanneer Medemblik door het bestuur van P10 wordt ‘toegelaten’ wordt burgemeester Streng de bestuurlijk vertegenwoordiger van uit onze gemeente. De ambtelijk adviseur samenwerkingsverbanden krijgt na toelating P10 in zijn of haar portefeuille. Na een jaar evalueert het college de deelname in het platform.

Wat doet de P10

De P10 is het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten.  De vijftien grootste plattelandsgemeenten van Nederland hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen waarvoor zij zich dagelijks inzetten. In P10-verband brengen zij deze onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek. De P10 is samen met andere organisaties zoals LTO, Vereniging Kleine kernen, Netwerk Platteland, één van de organisaties die de plattelandsthema’s onder de aandacht brengt van diverse partijen. Gesprekspartners zijn o.a. VNG en diverse ministeries.

Voor de volgende onderwerpen maakt P10 zich sterk.

 • Demografische ontwikkelingen
 • Relatie plattelandsgemeente en gemeentefonds
 • Recreatie en toerisme
 • Functieveranderingen op het platteland
 • Nieuwe economische kansen in de buitengebieden
 • Veiligheid in het landelijke gebied (aanrijtijden)
 • Leefbaarheid in de kernen (voorzieningen, zorg, onderwijs)
 • Natuur- en waterbeheer, duurzaamheid
   

Henk Aalderink, oprichter van de P10: “De P10-gemeenten zijn niet zielig of alleen maar tegen. Wij gaan uit van eigen kracht, de stad heeft het platteland nodig en wij de stad. Een mooie stad en een mooi platteland. We willen vooral aandacht vragen voor de problemen die de dynamiek van het platteland óók veroorzaakt.

In Noord-Holland is nu enkel onze buurgemeente Hollands Kroon vertegenwoordigd, de overige gemeenten zijn:

 • Friesland: de gemeente Opsterland, de gemeente Ooststellingwerf en de gemeente Westerveld
 • Groningen: de gemeente Tynaarlo,
 • Drenthe: de gemeente Aa en Hunze en de gemeente Borger-Odoorn
 • Overijssel: de gemeente Hof van Twente
 • Gelderland: de gemeente Berkel en de gemeente Bronckhorst
 • Limburg: de gemeente Peel en Maas
 • Zeeland: de gemeente Hulst en de gemeente Sluis
 • Zuid-Holland: de gemeente Goeree-overflakkee

Reageren via facebook