Nieuwe beplanting Markerwaardweg vooral gericht op flora en fauna

MEDEMBLIK – De provincie voert samen met de gebiedsaannemer langs de Markerwaardweg (N240) een doordacht groenbeleid uit, waarin biodiversiteit centraal staat. Volop aandacht voor planten en dieren dus. Hoe ziet dat groenbeleid eruit, wat maakt de aanpak anders? En, minstens zo belangrijk, wat betekent dat voor de natuur op en rond de Markerwaardweg? Een prachtige impuls, zoveel is zeker.

Bomen, struiken en kruiden: een grote variatie

Tot 1 mei 2020 wordt, als de weersomstandigheden het toelaten, een groot aantal bomen en struiken langs de Markerwaardweg geplant. Niet slechts 1 of 2 soorten, maar allerlei verschillende inheemse, dus gebiedseigen soorten.

Van esdoorns tot iepen en zomereiken: allerlei bomen worden in willekeurige volgorde, dus kris-kras door elkaar aangeplant. Overal waar de ruimte dat toelaat worden verschillende inheemse struiken geplant zoals vlier, meidoorn en sleedoorn. De struiken worden in dubbele rijen geplaatst: een enkele rij struiken is te kwetsbaar voor invloeden van wind, terwijl méér dan 2 rijen een te dichte struiklaag met te weinig licht zou opleveren. Dat zou ten koste gaan van allerlei kruiden, die onder de struiken worden ingezaaid.

Biodiversiteit: leefgebied voor flora en fauna

Zo’n manier van aanplanten van bomen, struiken en kruiden benadert de wijze waarop de natuur zelf haar gang zou gaan: een afwisselend patroon van een kruidlaag, een struiklaag en een bomenlaag. Een dergelijke beplanting biedt grote voordelen voor de biodiversiteit. Want bloeiende en vruchtdragende struiken zien er niet alleen mooi uit, ze bieden vooral een fantastisch leefgebied voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. De wegbeplanting vormt zo een mooie verbinding met de al aanwezige flora en fauna in de directe omgeving.

Voordelen te over!

De grote variatie van bomen en struiken maakt de beplanting bovendien minder kwetsbaar voor ziektes, zoals de Iepenziekte. De struikbeplanting zorgt er daarnaast voor, dat bomen en boomwortels beschermd worden tegen bijvoorbeeld maaischade of een te dichte bodem. Kortom, voordelen te over. Provincie en gebiedsaannemer bundelen tot 1 mei 2020 de krachten: naar verwachting is de aanplant dan afgerond. Op naar een mooie, dichte wegbeplanting, het hele jaar door. Plus een flinke impuls voor de biodiversiteit op en rond de Markerwaardweg.