Miljoenen kostende nieuwe drinkwaterfabriek Andijk presteert ver onder maat

ANDIJK – De miljoenen kostende nieuwe drinkwaterfabriek op het PWN terrein in Andijk blijkt een flinke tegenvaller te zijn, de nieuwe drinkwaterfabriek levert maar een kwart van wat de bedoeling is.

Waar was gehoopt dat met het in bedrijf nemen van de nieuwe drinkwaterfabriek de oude installatie te kunnen uitschakelen is nu besloten om de oude installatie Andijk 1, nog zeker tot 2035 in gebruik te houden, maar daarvoor moet eerst een kapitale renovatie worden gedaan.

SP-Statenlid Remine Alberts is hier danig van geschrokken en wil van de Gedeputeerde Staten opheldering over dit gebeuren. In een brief vraag Alberts: ,,Al in 2017 antwoordde u, na informatie-inwinning bij PWN, dat er op de langere termijn bekeken zal moeten worden waar de infrastructuur het meest effectief en efficiënt de capaciteit zal kunnen vergroten. PWN gaf destijds aan dat daar risico’s van kostenstijging aan vast zaten. Nu de capaciteit van Andijk III maar een kwart van de capaciteit levert en het door allerlei andere oorzaken zeer reeel is dat de capaciteit vergroot zal moeten worden, liggen er nu al plannen om een nieuwe drinkwaterfabriek te bouwen of andere maatregelen te nemen? Graag een toelichting.

Ook wil zij van GS. weten welk deel van de zeer waarschijnlijke kostenstijging voor rekening van de provincie zal zijn en welk deel voor PWN, met de provincie als aandeelhouder.. Maar ook vraagt Alberts zich af of de drinkwatervoorziening niet in gevaar komt of in gevaar zal komen.

Reageren via facebook