Nieuwe eigenaar recreatiepark De Brug wil het weer vitaal maken

OPPERDOES – CSP Real Estate wil dan toch recreatiepark De Brug een echt recreatiepark gaan maken, een park waar toeristen kunnen recreëren en overnachten. Hoe de plannen voor De Brug er precies uit zien is nog niet duidelijk, CSP zal binnenkort de aanvraag voor de vergunning om het park te renoveren bij de gemeente gaan indienen

Wethouder Harry Nederpelt zegt in een reactie tegen Medemblik Actueel: ,,We begrijpen dat het voor deze mevrouw en andere bewoners ingrijpend is om te horen dat ze niet permanent kunnen blijven wonen op de plek waar ze nu wonen. In november hebben we de bewoners gesproken en we blijven ook graag met hen in gesprek als zij dat willen. Maar dat verandert de uitkomst niet. Het ziet er echt naar uit dat er een recreatiepark komt dat potentie heeft om uit te groeien naar een vitaal park. CSP Real Estate – de partij die het park gekocht heeft onder de ontbindende voorwaarde dat ze ook daadwerkelijk kunnen bouwen – is bezig met de voorbereidingen voor de aanvraag van een vergunning.”

Het is dus nog maar de vraag of de bewoonster van het park die zich gisteren liet horen over het achterwege blijven van een permanente woonvergunning deze ooit zal krijgen nu de projectontwikkelaar de plannen gaat concretiseren.

Reageren via facebook