Woningcorporaties Medemblik en Opmeer: ‘Jaarlijkse huurverhoging is gemiddeld niet hoger dan de inflatie.’

MEDEMBLIK – Tussen de driehoek Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties wordt volgens de rekenkamer Opmeer/Medemblik (RKC) constructief samengewerkt. Doel van de samenwerking is vooral in dienst te staan van de inwoners van Medemblik en Opmeer, maar ook staat de driehoek een soepele aanpak, en oplossingsgericht werken zijn speerpunten van de driehoek.

De drie partijen zetten zich in voor een toereikende voorraad van sociale huurwoningen die van goede kwaliteit zijn, waar de woonlasten, een optelsom van de huur, energie en belastingen, betaalbaar zijn voor mensen met een laag inkomen en waar de jaarlijkse huurverhoging gemiddeld niet meer is dan de inflatie.

Veel vraag naar sociale huurwoningen

In haar rapport naar de prestaties van de drie woningcorporaties in onze gemeenten, De Woonschakel (Medemblik), Het Grootslag (Wervershoof/Andijk) en de Wooncompagnie (Opmeer), zegt het RKC dat er tot 2040 een toename is van ± 1.600 huishoudens waarvan de meesten uit éénpersoons- en tweepersoonshuishoudens zal bestaan. De nadruk komt daarom te liggen op kleinere woningen en levensloopbestendige woningen. Ook moeten deze huizen geschikt zijn voor meerdere doelgroepen, ongeacht de leeftijd en moet huurtoeslag mogelijk zijn.De meeste sociale huurwoningen hebben een gemiddeld energielabel B.

In haar rapport zegt het RKC: ,,De gemeente wil bestaande wijken courant en levensvatbaar houden. De  corporaties leveren een bijdrage. Niet alleen met het verhuren en onderhouden van huizen, maar ook door zorg voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Daarvoor werken ze samen met de wijkteams van de gemeente.

Vluchtelingen met verblijfsvergunning

Een punt van bijzondere aandacht is de instroom van vluchtelingen met verblijfsvergunning. Die is fors. Medemblik moet 111 vergunninghouders huisvesten (peil 2016, excl. achterstand voorgaande jaren) en we houden rekening met een verdere groei tot 130. Als de taakstelling onder de 130 blijft kunnen alle vergunningshouders worden gehuisvest in een huurwoning.

Aantal (sociale) huurwoningen in de gemeente Medemblik

Binnen de gemeente Medemblik is een totaal aantal van 4301 (sociale) huurwoningen, verdeelt over drie woningcorporaties. De verdeling is:

  1. De Woonschakel: 2.294 huurwoningen en gaat het aantal woningen verder uitbreiden
  2. Het Grootslag: 1.549 huurwoningen en wil het aantal woningen gelijk houden
  3. Wooncompagnie: 458 huurwoningen en wil het aantal woningen gelijk houden.

De drie corporaties concentreren zich op hun kerntaken, huurwoningen, en zullen geen commerciële activiteiten meer ontplooien. De focus van de drie wooncorporaties zal volledig liggen op verhuur, beheer en nieuwbouw van betaalbare huurwoningen voor mensen met een bescheiden inkomen of een bijzondere woonbehoefte.

Nieuwe (sociale) huurwoningen

De ambitie is de totale voorraad sociale huurwoningen in de gemeente Medemblik de eerste jaren uit te breiden. Er zijn circa 100 woningen gepland in Wognum (Grietje Slagterlaan/Dirk Veermanhof), Midwoud (Tripkouw, Cor Druijfplein), Wervershoof (Westrand), Nibbixwoud (SEWvelden) en Medemblik (DEK-velden).

Uitgangspunt voor de corporaties is dat minimaal 80 % van de woningvoorraad een huurprijs heeft onder de hoogste aftoppingsgrens van de huurtoeslag (€ 628,76, prijspeil 2016). Zo zorgen ze voor voldoende woningaanbod voor mensen die zijn aangewezen op huurtoeslag. Daarmee kunnen ze ook voldoen aan de wettelijke criteria van passend toewijzen, zoals van kracht per 1 januari 2016.

Reageren via facebook