Kom werken bij PI Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD – De gevangenis van Heerhugowaard zoekt nieuwe collega’s!  Daarom organiseert de penitentiaire inrichting (PI) op 8 februari 2020 een wervingsdag, speciaal voor mensen die belangstelling hebben om in deze PI te komen werken. Er zijn vacatures voor uiteenlopende functies beschikbaar zoals medewerker arbeid, penitentiair inrichtingswerker, complexbeveiliger en justitieel verpleegkundige. De dag biedt volop mogelijkheden om de PI van binnen te bekijken, met medewerkers in gesprek te gaan over de inhoud van het werk en te ervaren hoe het is om in een gesloten omgeving te werken.

“We verwachten van onze medewerkers dat ze professioneel, integer, initiatiefrijk en flexibel zijn”, aldus Marianne Vos, vestigingsdirecteur van de PI Heerhugowaard. “Wij hebben een belangrijke maatschappelijke opdracht, namelijk het vormgeven aan humane detentie en het veiliger maken van Nederland. Door te komen werken in onze gevangenis, krijg je de mogelijkheid om daar een steentje aan bij te dragen”.

De PI Heerhugowaard heeft plaats voor in totaal ongeveer 350 gedetineerde mannen. Naast gevangenisplaatsen is er ook een afdeling Extra Zorgvoorziening (EZV), een Zeer Beperkt Beveiliging Inrichting (ZBBI) en Beperkt Beveiligde Inrichting (BBI). In de PI Heerhugowaard werken ruim 300 medewerkers. Samen zorgen zij voor uitvoering van de opgelegde straffen en de dagelijkse verzorging van gedetineerden. Maar hun belangrijkste taak is om de gedetineerden al tijdens hun detentieperiode zo goed mogelijk voor te bereiden op een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Belangstellenden kunnen zich tot en met 6 februari aanmelden via de website van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Reageren via facebook