Medemblik: “Wij weten nog van niets over windmolens in Westfriesland”

MEDEMBLIK – Het college van Medemblik vind het jammer dat de provincie een schets over de plannen die worden gemaakt om in Westfriesland enkele tientallen tot misschien wel enkele honderden windmolens te gaan plaatsen.

Het college zegt in een reactie op deze plannen: ,,Dit is niet in lijn met hoe de energieregio NHN bezig is om een regionale energiestrategie op te stellen. Ook de provincie NH maakt onderdeel uit van de energieregio NHN.

Lees ook: Westfriesland straks 1 groot windmolenpark, in elke tuin een windmolen

Niet in lijn met het proces

,,We organiseren een proces waar participatie met en draagvlak van onze inwoners ontzettend belangrijk zijn. In het bod aan het Rijk moeten we ook laten zien hoe we dit hebben geborgd. In Medemblik organiseren we zeven lokale bijeenkomsten om met onze inwoners het gesprek te voeren over een aantal  energiescenario’s. Deze energiescenario’s worden uitgewerkt in zoekgebieden. Ook deze zoekgebieden gaan we bespreken met onze inwoners. Het definitieve bod wat hieruit voortvloeit voor onze regio, stelt de raad vast. Met andere woorden nu een schets naar buiten brengen is niet in lijn met het proces wat we binnen de energieregio hebben afgesproken en betreuren we dan ook ten zeerste,” aldus het college.

Over de grens van 600 meter tussen bebouwing en windturbines wil het college eerst de uitkomsten van het proces RES NHN afwachten, deze gaan de basis vormen om kaders voor duurzame energieopwekking op land te maken. Deze kaders zullen eind 2020 aan de gemeenteraad worden aangeboden, tot die tijd worden verzoeken om windmolens te plaatsen niet in behandeling genomen.

Lees ook: Siem Zeilemaker: “We staan weer buitenspel, de provincie heeft schijt aan haar inwoners.”

De gemeente Medemblik werd pas begin 2020 door de provincie op de hoogte gesteld van deze plannenschets.

Reageren via facebook