12.5 C
Medemblik
8 juli 2020 03:47
Medemblik Actueel.

Binnenkort mogelijk een gemeentelijk monumentaal pand

Cuypersgenootschap wil meer panden op gemeentelijke monumentenlijst.

MEDEMBLIK – Het besluit van de Provincie om 21 objecten in de gemeente Medemblik af te voeren van de provinciale monumentenlijst heeft de gemeente Medemblik er toe gezet om zelf een lijst samen te stellen van objecten die de titel ‘gemeentelijk monument’ of ‘karakteristiek object’ verdienen.

De erfgoedcommissie van de gemeente Medemblik heeft nu het college geadviseerd om 17 objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument en 2 objecten als karakteristiek object. 2 andere objecten die wel waren aangewezen zijn buten de boot gevallen.

10 nieuwe gemeentelijke monumentale panden

De Stichting het Cuypersgenootschap heeft de wens om nog eens 10 panden in de gemeente Medemblik toe te voegen aan de lijst van 17 kenbaar gemaakt bij de gemeente. Deze 10 panden zijn:

  1. Bagijnhof 18–20 Medemblik, het woon- en winkelhuis van P.W. Vlaming (1928-1929):  Dit pand heeft volgens de stichting een cultuurhistorische waarde als gaaf bewaard woon- en werkpand uit 1929. De schaal is grootstedelijk en getuigt van ondernemerschap in de tijd van de Zuiderzeewerken. Het pand vormt een stedenbouwkundig ensemble met het naastgelegen postkantoor uit 1910 wat een Rijksmonument is.
  2. Nieuwstraat 45 Medemblik, woon- en winkelpand uit 1880-1890: Dit pand heeft volgens de stichting een gave voorgevel in neo-maniëristische stijl iut de late negentiende eeuw. De achterliggende kern is in 1985 geheel vernieuwd. Deze vernieuwing vond plaats drie jaar nadat het pand als provinciaal monument was aangewezen.
  3. Nieuwstraat 57 Medemblik, pastorie/herenhuis: Over dit pand zegt de stichting dat het vanaf 1736 eigendom was van de doopsgezinde gemeente in Medemblik. In 1874 vond een aanbesteding plaats om enige vernieuwingen en veranderingen aan en in de pastorie uit te voeren. De gemeentearchitect A.T. van Wijngaarden zorgde voor een bestek. In 1919 wer de pastorie als woning te huur aangeboden.
  4. Bangert Medemblik, Joodse begraafplaats: Vanaf de vroege achttiende eeuw krijgt het Joodse leven in Medemblik een impuls. Op de hoek van de Oude Haven en de Bangert is de voormalige Joodse begraafplaats gelegen. In 1765 werd het aangekocht, nog voordat de Joden in 1808 een synagoge aan het Gedempte Achterom zouden krijgen. Er staan in totaal 33 grafstenen op de begraafplaats. De joodse gemeente in Medemblik werd in 1950 opgeheven en bij die van Enkhuizen gevoegd.
  5. Kerkepad 7 Andijk, voormalige Hervormde Oosterkerk 1872: De NH Oosterkerk in Andijk is in 1872 – 1873 gebouwd omdat de afstand naar de reeds bestaande Buurtjes- of Westerkerk toch wel heel ver was voor de inwoners van dit deel van Andijk. Abraham Stoutjesijk (1842-1899) maakte het ontwerp en is vergelijkbaar met andere kerken van zijn hand, en dan vooral met die in Scharwoude. In 1968 werd de kerk een supermarkt, maar tegenwoordig is de kerk een woonhius.
  6. Dijkweg 318 Andijk, gemaal het Grootslag 1871: Dit poldergemaal is volgens de stichting een fraai voorbeeld van een poldergemaal uit de tweede helft van de negentiende eeuw.
  7. Gouw 9-15 Opperdoes, het voormalige raadhuis met dienstwoning, 1928: Over het voormalige raadhuis in Opperdoes zegt de stichting dat het een rijzig pand uit 1928 is met een slank torenvormig element, raadszaal op de verdieping en een aangebouwde dienstwoning. Het expressionistisch ontwerp is van de hand van Cornelis Trappenburg, een architect uit Hilversum.
  8. Dorpsstraat 53 en 55 Nibbixwoud, de RK. St. -Cunarekerk met pastorie: Over de kerk en pastorie in Nibbixwoud zegt de stichting dat het een ontwerp is van de beroemde bouwmeester A.C. Bleijs, die vooral in Noord-Holland een groot aantal kerken heeft gebouwd. In 2002 werd de kerk door een brand zwaar beschadigd maar hersteld in 2003
  9. Dorpsstraat 60 Nibbixwou, voormalige hervormde kerk 1834: Over deze kerk zegt de stichting dat het een eenvoudige dorpskerk met schoon gemetselde gevels is en een stukje kleiner dan de middeleeuwse voorganger. Het kerkgebouw is beeldbepalend voor Nibbixwoud en eheft als illustratie van het religieuze leven in het dorp een duidelijke cultuurhistorische betekenis
  10. Westerstraat 36-38 Sijbekarspel, modelboerderij De Vooruitgang 1948: Over modelboerderij De Vooruitgang zegt de stichting dat de modelboerderij als KI-station in gebruik werd genomen. Kunstmatige inseminatie was in die tijd een nieuw wapen om de kwaliteit van het melkvee op een hoger plan te brengen. In de zomer van 1946 schreef de directeur van de coöperatieve zuivelfabriek Aurora in Opmeer een brief aan de veehouders, die hun melk aan ‘zijn’ fabriek leverden: “Wij kunnen alleen eerste klas kwaliteitsproducten aanbieden, wanneer de grondstof waaruit ze zijn gemaakt ook het predikaat eerste klas waardig is.” De boeren namen de brief ten harte maar wel aarzelend, in het begin schreven zich maar 40 boeren in.

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?