Medemblik Actueel.

Foutieve toewijzing woningen SEW-terrein krijgt juridisch staartje

NIBBIXWOUD – Op het voormalig sportterrein van SEW in Nibbixwoud heeft HSB Ontwikkeling B.V. een bouwplan opgezet voor de realisatie van onder andere zes starterswoningen. De toewijzing van deze zes woningen heeft plaatsgevonden door een loting. Gemeente Medemblik stelde bij de grondverkoop aan HSB voorwaarden voor deze loting. Daarbij geldt de volgende toewijzing: eerst de kandidaat-kopers uit de kern Nibbixwoud, dan de kandidaat-kopers uit de gemeente Medemblik, vervolgens overige kandidaat-kopers. Bij de loting is een fout gemaakt waarmee kandidaat-kopers uit de dorpskern Nibbixwoud zijn benadeeld.

Op 14 juni 2019 heeft de notaris de loting verricht. De notaris heeft daarbij niet de juiste volgorde van de kandidaat-kopers gehanteerd. Daardoor heeft de loting niet volgens de hierboven genoemde categorieën plaatsgevonden. Door deze fout zijn drie gegadigden ten onrechte als kandidaat-kopers aangewezen terwijl anderzijds drie deelnemers waarvan twee uit Nibbixwoud en een derde deelnemer uit de gemeente Medemblik ten onrechte niet in aanmerking zijn gekomen voor een starterswoning.

HSB betreurt deze gang van zaken. Hoewel HSB geen bemoeienis heeft gehad met de loting door de notaris, trekt HSB het zich als projectontwikkelaar en opdrachtgever wél aan dat dit is voorgevallen. HSB acht het correct dat deze lotingsfout zal worden gecorrigeerd en zet zich hiervoor in. In overleg met de notaris is door deze een plan gemaakt om de fout te corrigeren. Dit plan houdt in dat de woningen alsnog aan de juiste personen worden toebedeeld. Dit plan, correctie van de uitkomst van de loting, is schriftelijk aan de inschrijvers voorgelegd.

Inschrijvers slepen HSB voor de rechter

Nu de hele procedure overnieuw moet worden gedaan en de mensen die al een starterswoning hadden gekregen zijn deze kwijtgeraakt en slepen daarom HSB voor de rechter. Het kort geding is op 15 oktober.  De gemeente Medemblik laat weten geen partij te zijn in deze ruzie tussen de 2 inschrijvers en HSB

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook