Hoorn toont weer dat afspraken niets voorstellen

ZWAAGDIJK-WEST – De verhouding tussen de inwoners van Zwaagdijk-West en de gemeente Hoorn wordt er niet beter op, zeker niet nu Hoorn heeft besloten om de afgesproken maximale bouwhoogte op het Zevenhuis los te laten en hoger te gaan bouwen.

In het bestemmingplan van bedrijventerrein staat dat de maximale bouwhoogte dat een bedrijf mag bouwen 11 meter is, maar dit is aan de kant geschoven door het college en nu mag een een bedrijf tot ruim 15 meter hoog gaan bouwen.

Lees ook: Hoorn heeft lak aan gemaakte afspraken ’t Zevenhuis

Geert Mos (D66) zegt in een eerste reactie dat hij het gevoel heeft dat Hoorn de regels aan het oprekken is, maar dat het aan de gemeente Hoorn en de politiek is om deze regels vast te stellen en te handhaven.

Maar, zegt Mos, ,,Er moet altijd goed overleg zijn met een buurgemeente over zaken die rond de grenzen spelen. Of dat hier goed gaat, weet ik niet, dat vindt plaats op niveaus van college en organisatie. Maar ook omwonenden hebben wettelijke rechten en die houden niet op bij gemeentegrenzen. Waar zij gegronde bezwaren menen te hebben, moeten zij die in het traject kunnen indienen.

In 2016 speelde hetzelfde probleem ook al eens, toen liet Hoorn weten de vastgestelde hoogte van 8 tot 10 meter te willen vrij laten en maximaal 20 meter hoog te willen gaan toestaan, voormalig wethouder Hans Tigges(D66) verweet de gemeente Hoorn toen al dat er geen samenwerking was.

Pieter Koning (PWF) liet in een eerdere reactie al eens weten dat Hoorn een expansiedrift over de ruggen van de buurgemeenten aan het voeren is. Koning: ,,Zwaagdijk-West is het laatste slachtoffer van deze drift. Naast het dorp komt een knoepert van een bedrijventerrein. De bebouwing zal laag blijven. Wij gaven al aan, ga eerst de huidige bedrijventerreinen revitaliseren en zorg dat die vol komen. Nee dat gaan we niet doen, want als wethouder ruimtelijke ordening moet je toch een stempel op de gemeente drukken. Kortom hij moet en zal er komen.

CDA Hoorn zet ook vraagtekens bij de bouwhoogte

In een brief aan het college van Hoorn schrijft het CDA: ,,Het dossier Zevenhuis heeft een lange geschiedenis en is een zg. “gevoelig dossier” als het gaat om grootte van kavels, bouwhoogtes, aard van de bedrijvigheid etc. Meerdere malen is hier in de raad over gesproken, is er ingesproken door betrokkenen en zijn er ook brieven vanuit het college ontvangen.

Het CDA Hoorn vind dit een mooie en goede ontwikkeling maar wijst wel op het feit dat als er aanvragen komen die iets afwijken van het bestemmingsplan het college dan een korte procedure kan volgen om het bestemmingsplan aan te passen. Mochten er grotere aanpassingen nodig zijn dan moet ook de gemeenteraad hier bij worden betrokken en hun akkoord moeten verlenen. En juist bij de bouw het bedrijf dat nu wil gaan bouwen op Zevenhuis is het CDA van mening dat er een grote afwijking is van het bestemmingsplan en dat eerst de gemeenteraad om toestemming moet worden gevraagd.

Het nieuwe bedrijf krijgt een hoogte van ruim 15 meter daar waar maximaal 11 meter is toegestaan. Het CDA wil daarom ook weten of het college het gesprek is aangegaan met de directe omgeving en met name de dorpskern Zwaagdijk en de gemeente Medemblik.

Wordt vervolgd

[signoff]

 

Reageren via facebook