Medemblik Actueel.

Foto: De Zeehoek
Medemblik

Bouw nieuwe zwembad Wervershoof begonnen

WERVERSHOOF – Nee, er is nog geen paal de grond in geslagen maar per 1 juni j.l. is André Timmerman gestart als kwartiermaker die gaat zorgen dat alle zaken die geregeld moeten worden voor er echt kan gaan worden gebouwd worden afgehandeld.

De gemeenteraad heeft de gemeente aangewezen als bouwheer en opdrachtgever en met de Stichting De Zeehoek als exploitant en beheerder van het nieuwe zwembad. De stichting speelt een belangrijke rol tijdens de verschillende fasen van het project en is direct betrokken bij de bouw van het zwembad en bij alle voorbereidende werkzaamheden.

De rol van de kwartiermaker in de startfase bestaat uit 3 pijlers:

  1. het budget
  2. de ruimtelijke ordening
  3. het vormgeven van de projectorganisatie

Pijler 1: Budget en realisatie

De uitwerking van pijler 1 resulteert in een actueel inzicht in de benodigde budgetten/jaarlasten. Dit is met name van belang omdat de marktontwikkelingen rond de bouw van zwembaden nog steeds een sterk progressief karakter vertonen.

De investerings- en exploitatieramingen, zoals die door de raad zijn vastgesteld, worden geactualiseerd naar prijspeil augustus 2019 en het te verwachten prijspeil bij aanvang bouw in 2021. Deze worden vervolgens vertaald naar de jaarlasten, mede gebaseerd op de bezoek- en exploitatieontwikkeling van zwembad De Zeehoek in 2017 en 2018 en de exploitatieperspectieven.

Pijler II: Ruimtelijke Ordening en Riothermie

Pijler 2 werkt de stand van zaken met betrekking tot de ruimtelijke ordening (bestemmingsplan) uit. Voor het nieuw te bouwen zwembad in Wervershoof dient het bestemmingsplan te worden aangepast. Deze  aanpassing is een ontbindende voorwaarde voor de aangekochte grond (perceel Stroet). Inmiddels is de provincie op de hoogte gesteld van de gewenste wijziging.

Pijler III: Samenstellen Projectteam

Pijler 3 een beschrijving van de projectorganisatie voor wat betreft de benodigde en beschikbare kennis en de projectplanning. Het projectteam zal uiteindelijk bestaan uit expertises en vaardigheden afkomstig van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Er heeft een kick-off meeting met alle betrokken disciplines plaatsgevonden en de projectstructuur is ingericht.

Het college zal medio september tijdens de commissiebijeenkomst de uitwerking van deze drie pijlers aan de commissieleden presenteren.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat. De redactie zal er dan mee aan de slag gaan. Let op, de foto moet een eigen foto zijn anders wordt deze niet geplaatst

Reageren via facebook