Column Els van den Bosch: ‘Afvalcoach en zonneweide’

Ondertussen ging het bij een themaraad over een afvalcoach. Onmiddellijk maakten mijn hersens de verbinding dat dit over iemand gaat die zichzelf te zwaar vind. Herkent u dit?

Maar in deze kwestie ging het om een coach die u helpt bij het scheiden van uw afval, uw huisvuil. Een vergelijkbaar onderwerp is zonneweide. Of nog mooier: zonnepark. Ik ben de fase dat ik dit associeer met in mijn bikini zonnebaden op een fijn grasveld al lang voorbij. Inderdaad, we gaan het opnieuw even hebben over zonnepanelen op agrarische grond.  Ik schreef u al eerder, in het Medemblikker regeerakkoord hebben we afgesproken: geen zonneweides op agrarische grond dat in eigendom is van de gemeente. Maar wat gebeurt er vervolgens?

Agrariërs –creatieve en innovatieve ondernemers- komen zelf met verzoeken voor een zonneweide. Maar liefst 9 aanvragen zijn er al binnen op het gemeentehuis. Vijf hiervan zijn kansrijk om verder uitgewerkt te worden. Dit betekent dus nog niet, dat ze er daadwerkelijk gaan komen. Bij de beoordeling ervan wordt o.a. gekeken naar de regelgeving van de Provincie maar ook naar de landschappelijke inpasbaarheid. Ook onze regio krijgt een taakstelling m.b.t. de duurzaamheidsambities.

We leven niet alleen voor onszelf maar dragen ook verantwoordelijkheid voor de generaties na ons. In mijn opvatting kunnen we niet achterover leunen en kijken naar anderen. Inwoners van onze gemeente willen geen windmolens. De daken volleggen is een suggestie die ik vaak hoor. De gemeente doet wat ze kan,  denk aan de 341 zonnepanelen op sporthal de Klamp en 600 panelen op de brandweerkazerne in Medemblik. Veel ondernemers kiezen of hebben al gekozen voor zonnepanelen maar het gaat dan wel om particulier initiatief en ondernemerschap.

De gemeente kan stimuleren, informeren maar het is aan de ondernemer. In onze gemeente hebben we ruim 8.000 HA landbouwgrond. De 5 initiatieven die verder uitgewerkt gaan worden omvatten 25 HA.

Het CDA geeft dit een kans om ervaring op te doen en vervolgens het hier voorlopig bij te laten totdat we met elkaar overeenstemming bereiken over de kaders en regels voor initiatieven als deze.

[signoff]

Reageren via facebook