Overdracht wegen HHNK naar gemeenten per 1 januari 2021

MEDEMBLIK – Tien gemeenten in Noord-Holland ondertekenden op 10 juli de intentieovereenkomst voor de overdracht van wegen van het waterschap naar de gemeenten. Met hun handtekening geven de wethouders aan dat ze open staan om te onderzoeken tegen welke voorwaarden het eigendom, beheer en onderhoud van wegen kan worden overgenomen. Het gaat om de gemeenten Hoorn, Opmeer, Medemblik, Drechterland, Koggeland, Stede Broec en Enkhuizen, Hollands Kroon, Edam-Volendam en Waterland.

Hoogheemraad en portefeuillehouder ‘Wegen’ Rob Veenman is verheugd over de open houding van de gemeenten: “Ik ben blij dat we met de gemeenten deze verkenning naar een wegenoverdracht kunnen starten. Met de wegenoverdracht scheppen we meer duidelijkheid. Voor de gemeenten, voor HHNK, maar vooral voor de burger.

Wethouder Samir Bashara van de gemeente Hoorn, die tekende namens de zeven West-Friese gemeenten: “De West-Friese gemeenten hebben voor een regionale aanpak gekozen en de krachten gebundeld. De wegen houden namelijk niet op bij de gemeentegrenzen. Ik nodig andere gemeenten die deze aanpak ook toepassen, uit om te profiteren van elkaars ervaringen”.

Duidelijkheid in wegbeheer

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beheert 1.400 kilometer wegen buiten en/of binnen de bebouwde kom van gemeenten in Hollands Noorderkwartier. Het beheer en onderhoud wordt gedeeltelijk uitgevoerd door de gemeenten en gedeeltelijk door het hoogheemraadschap.
Deze versnippering leidt tot onduidelijkheid over de taakverdeling bij zowel de betrokken organisaties als bij de burger. Door de overdracht van de wegen wordt duidelijkheid geschapen. Hiermee wordt het wegbeheer voor iedereen duidelijk: de gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van wegen en het hoogheemraadschap concentreert zich op zijn kerntaken op het waterbeheer.

Overdracht op 1 januari 2021

Er wordt gestreefd om de feitelijke overdracht te laten plaatsvinden op 1 januari 2021. Dat het niet eerder kan ligt vooral aan de manier waarop de kosten van het wegenbeheer gedekt wordt bij de gemeenten of HHNK, deze verschillen van elkaar. Daardoor is het niet mogelijk om zonder financiële consequenties de wegen over te dragen, terwijl juist één van de uitgangspunten in de intentieovereenkomst is dat de gemeentelijke lasten voor de inwoners van Westfriesland niet hoger worden dan de huidige gemeentelijke belastingen plus wegenheffing van HHNK, de jaarlijkse trendmatige verhoging daar gelaten.

Ook het personeel dat nu nog bij HHNK in loondienst is zal mogelijk verhuizen naar de gemeenten, zij zijn bij HHNK overbodig maar de gemeenten komen dan juist weer personeel tekort. Om dit allemaal glad te strijken is er door HHNK en de gemeenten een organisatie ingericht om dit uit te werken in een businesscase.

Stuurgroep voor besluitvorming

Ook is er een stuurgroep geformeerd die de besluitvorming gaat voorbereiden, in de stuurgroep hebben de wethouders Bashara van Hoorn, Beemster van Opmeer en Broeders van Drechterland namens de VVVRE zitting, Van der Vaart (gemeente Hoorn) is ambtelijk opdrachtgever en de heer Blom uit Opmeer is projectleider van deze stuurgroep. Vanuit het HHNK nemen de portefeuillehouder Wegen, de heer Veenman, de heer Kerssen als opdrachtgever en de heer Joustra als projectleider zitting.

[signoff]