Medemblik zet in op goede huisvesting onderwijs

MEDEMBLIK – In de begroting 2018 van de gemeente Medemblik is veel ruimte vrijgemaakt voor onderwijs en dan vooral om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door voor een goede huisvesting voor de basisschoolleerlingen en voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs te zorgen.

Zo zal in Benningbroek de basisschool worden gerenoveerd maar ook is er een optie om nieuwbouw te plegen. Medemblik gaat meebetalen in de renovatie van de basisscholen in Twisk en Hauwert en zullen de voorbereidingen starten voor nieuwbouw of renovatie van de drie basisscholen in Medemblik en gaat Medemblik samen met de inwoners van Medemblik onderzoeken of de mogelijkheid om de scholen ook voor ander functies te kunnen gebruiken onderzoeken.

Maar ook wil de gemeente Medemblik er voor zorgen dat ieder kind onderwijs kan volgen en ook diegenen die wat extra aandacht verdienen. Daarvoor zal schoolmaatschappelijk werk worden gekoppeld met zorg en onderwijs en start in 2018 een pilot op drie basisscholen voor versterking van het schoolmaatschappelijk werk. Voor kinderen met een taalachterstand komen er een goede educatieve ondersteuning, dit geldt vooral voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Dit zal dan via de peuteropvang worden geregeld.