Problemen Poolse gezinnen om taalbarriëre, niet verplicht Nederlands te leren

MEDEMBLIK – Poolse gezinnen die zich definitief in Nederland willen vestigen zijn niet, zoals mensen van buiten Europa, verplicht om Nederlands te leren spreken, waardoor zij een grote kans lopen om in een isolement te komen staan.

Mensen van binnen de EU mogen zich overal huisvesten waarbij zij de gelijke rechten hebben die de inwoners van dat land ook hebben, rechten als kopen, huren, pensions, kamerhuur etc etc etc. Maar vaak zijn er voor deze mensen ook nog speciale regelingen, maar  je wordt nergens verplicht om de lokale taal te leren.

Huisvestingsproblemen

Het is al jaren een feit dat er grote problemen zijn om de groep arbeidsmigranten een goed onderkomen te geven, en als men uitgaat van gelijke rechten voor iedereen dan mogen arbeidsmigranten ook gewoon een huis kopen of huren. Maar volgens PW2010 fractieleider Anneke van der Geest wordt vaak gesteld dat er huisvesting voor arbeidsmigranten gerealiseerd moet worden, omdat huisvesting ten alle tijden ‘menswaardig’ of ‘humaan’ en in overeenstemming met de geldende bestemming dient te zijn wat volgens v.d. Geest de indruk wekt dat het in Nederland ook mogelijk is om mensen niet humaan, niet menswaardig en niet in overeenstemming met de geldende bestemming te huisvesten. Zij vraagt het college van Medemblik dan ook als dit het geval is er dan sprake is van illegale huisvesting.

Illegale huisvesting

v.d.Geest wil ook weten dat als er wel sprake is van illegale huisvesting wie is er dan in overtreding, de eigenaar van het pand, de huurder of diegenen die er wonen en wordt een eigenaar, verhuurder of bewoner van een pand geacht te weten dat de huisvesting conform de regels is of kan men zich in geval van een geconstateerde overtreding beroepen op onwetendheid.

v.d. Geest wil in dit geval dan ook van het college horen wat de rol van de uitzendbureaus is in dit geval.

Rol voor de gemeente voor goede verloop integratie

v.d. Geest zegt in een schrijven aan het college dat de overheid nog steeds kampt met de problemen als gevolg van een slechte integratie van een groot aantal voormalige ‘gastarbeiders’ en hun gezinnen, omdat met de invoering van de gezinshereniging niet over een plan van aanpak is nagedacht. v.d. Geest vraagt zich over dit punt af of hier geen rol voor de gemeente is weggelegd.

[signoff]

Reageren via facebook