Plannen voor groot natuurgebied bij De Groote Vliet

ONDERDIJK – Staatsbosbeheer heeft plannen om ten westen van De Groote Vliet in Onderdijk een groot natuurgebied aan te gaan leggen. In de plannen van Staatsbosbeheer is ruimte vrijgelaten voor mogelijke economische bosontwikkeling. De aanplant van bomen staat al voor april 2021 op de agenda..

Luiten Plekker van GemeenteBelangen noemt het plan een mooi initiatief maar wil wel van de gemeente Medemblik weten of het klopt dat er al gesprekken gaande zijn tussen de gemeente en Staatsbosbeheer, en zo ja wat de uitkomst is van deze gesprekken.

Luiten Plekker is verder benieuwd naar de ideeën voor de inrichting van het natuurgebied, komt er bijvoorbeeld een wandelroute door het nog aan te leggen bos en of er initiatieven zijn om ook het grondgebied van Hetzen, dat naast het rood omcirkelde deel ligt, over te nemen om een aaneengesloten natuurgebied te kunnen ontwikkelen.

Reageren via facebook