Medemblik houdt knip dicht, geen extra subsidie voor streekomroep WEEFF

MEDEMBLIK – In een brief aan de gemeenteraad van Medemblik laat het college weten dat de streekomroep WEEFF, een fusie tussen het voormalige RTV Hoorn, Radio Enkhuizen en toenmalige Medemblik FM(in oprichting), dat zij niet hoeven te rekenen op extra geld dan dat zij nu al krijgen.

Op 22 februari 2018 nam de gemeenteraad van Medemblik unaniem een motie aan die het college opdracht gaf om samen met de zes andere gemeenten, Hoorn, Drechterland, Stede Broec, Enkhuizen, Koggenland en Opmeer, het gesprek aan te gaan met WEEFF naar aanleiding van geluiden vanuit WEEFF dat er meer geld nodig was om betaald personeel te kunnen aannemen om zo te kunnen voldoen aan de door de politiek geëiste lokaal toereikend media aanbod en professionalisering van de omroep.

Het college heeft deze gesprekken gevoerd en kwam gezamelijk tot de conclusie dat wanneer er vanuit het Rijk eist dat regionale omroepen verder gaan professionaliseren het rijk dan ook met het benodigde budget over tafel moet komen.

Zorgen over functioneren WEEFF.

Het college schrijft verder in de brief dat zij zich zorgen maakt over de huidige gang van zaken bij WEEFF. De vorming van een streekomroep en het functioneren van deze relatief jonge stichting brengt enige strubbelingen met zich mee. WeeFF is één van de eerste regionale omroepen in Nederland en loopt daarmee voorop. WeeFF is van mening dat voor de professionaliseringsslag die nodig is, maar ook die verwacht wordt door de VNG en OLON/NLPO, meer geld nodig is. Om meer geld los te krijgen wordt druk gelobbyd bij het Rijk. WeeFF heeft twee gesprekken gehad met verantwoordelijk minister Slob en gesprekken gevoerd met de ambtelijke top van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Extra geld

Het extra geld is nodig om een sterke(re) redactie op te kunnen zetten. Er is nu budget om één vaste medewerker aan de redactie te binden. Het bestuur van WeeFF heeft daarom een samenwerkingsverband gesloten met NH-nieuws voor de vorming van een redactie om zich meer te kunnen richten op nieuws uit de regio en beter te kunnen voldoen aan de eisen van de mediawet. Het is de taak van de het Commissariaat voor de Media om te monitoren of de streekomroep voldoet aan de eisen van de mediawet. WeeFF geeft zelf aan dat het tot nu toe niet lukt om volledige invulling te geven aan de mediawet waarin is vastgelegd dat de omroep een lokaal toereikend media-aanbod moet bieden. De tv-poot is bijvoorbeeld nog in ontwikkeling.

Vrijwilligers verlaten WEEFF

Iets dat niet te voorkomen is bij een fusie is het vertrek van vaste krachten/vrijwilligers maar de laatste periode zijn er wel veel vrijwilligers vertrokken omdat zij zich niet meer herkennen in het ‘grote’ WEEFF, de lijnen zijn langer en vaste programmaonderdelen, onderdelen waar vrijwilligers zich jarenlang voor hebben ingezet, zijn verdwenen.

Het college noemt dit zorgelijk maar ook complex. Zij wijst erop dat het behouden van een lokale media-omroep eigenlijk niet meer houdbaar is maar het pionieren met een eerste regionale omroep blijkt ook niet ideaal. De uitdagings is nu om ‘het beste ervan te maken’.

Het college houdt de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en gaat de raad op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen bij de streekomroep WEEFF.

[signoff]

Reageren via facebook