Medemblik Actueel.

Politiek

Silva Visser(CU): ‘Je moet niet met jongeren zeulen’

MEDEMBLIK – De problemen bij jeugdzorgplus Horizon zet de politiek op scherp, na de schriftelijke vragen van de fracties van de PvdA, GroenLinks, SP en PWF uit de gemeenten in Westfriesland, Noordkop en Regio Alkmaar over de opvang en begeleiding van jongeren te maken krijgen met jeugdzorg en Horizon.

aanloopproblemen en wij liggen onder een vergrootglas

Reactie van Horizon

In een gesprek met Medemblik Actueel zegt Silva Visser, fractieleider van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Medemblik: ,,Recentelijk is door een aanbesteding de zorg voor jeugd met ernstige gedragsproblemen, aan Horizon gegund. Horizon heeft een duidelijke en (wellicht) een goede visie op jeugdzorg, althans op papier. In de praktijk moet dat nog blijken.

Maar wat met de jongeren zelf, daar hoor ik tot nu toe niks over. Je mag best proberen een andere werkwijze toe te passen in de hoop dat het goed aanslaat. Maar jongeren zijn geen proefkonijnen. Zij betalen altijd de prijs van dit traject, terwijl deze groep uiterst kwetsbaar is. Gelukkig heeft de rechter ingegrepen. Het vonnis was klip en klaar: zorg en veiligheid onvoldoende afgestemd.

En zo wordt er weer geschoven met jongeren, ergens weer ondergebracht en dat is waarschijnlijk niet hun eindstation. Dus daar gaan we weer. Je moet niet met jongeren zeulen, zij hebben rust en veiligheid nodig, stabiliteit voor hun en voor hun thuisfront. Het artikel in het Noord Hollands Dagblad van 29 april meldt dat deze basiswaarden niet aan de jongeren wordt geboden. Dat kan en mag niet. Niet voor niets hebben we regionaal alle aandacht aan de aanbesteding geschonken. Wat jammer dat na de gunning de praktijk anders blijkt. We zullen dit nauwlettend volgen en bevragen.

Eerder deze maand vroeg PW2010 al aan het college hoe het zit met de geruchten dat Horizon ’s nachts beveiligers, die weliswaar een pedagogische curces hebben genoten, gaat inzetten om de jongeren in de gaten te houden.

In een reactie op de vraag van PW2010 hoe het nu daadwerkelijk zit met de nachtdiensten zegt het college in antwoord: ,,Horizon biedt al jaren aan een groot aantal jeugdigen door het land verblijf en behandeling binnen de gesloten jeugdzorg (hierna te noemen JeugdzorgPlus). In de JeugdzorgPlus is de reguliere werkwijze om ’s nachts, als de kamerdeuren dicht zijn, te werken met beveiliging. Deze werkwijze wordt ingezet bij zowel Horizon als bij collega’s in de rest van het land, zoals Transferium van Parlan. Horizon werkt ook op Antonius met beveiligers met pedagogische taken en een inhoudelijke achterwacht (ook ’s nachts). Dit om jongeren ’s nachts te woord te kunnen staan en gerust te kunnen stellen. Indien de beveiligers met pedagogische taken (geselecteerd op aanvullende werkervaring in het maken van contact met jongeren / cliënten) in een situatie komen die meer specifieke zorg vraagt, kunnen zij assistentie oproepen die indien nodig ook op locatie komt.

Het is dus duidelijjk dat er ’s nachts geen gespecialiseerd personeel aanwezig is op de Horizon locatie in Castricum maar ‘beveiligers met een curcus’ de boel in de gaten houden en als het echt mis mocht gaan er van elders dan iemand wordt opgeroepen.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook