30.4 C
Medemblik
10 augustus 2020 19:21
Medemblik Actueel.

CDA Medemblik wil meer actie college voor de LHBTI gemeenschap

MEDEMBLIK – Afgelopen weekend is de ‘Roze Week Westfriesland‘ van start gegaan. Aan deze week doen alle zeven gemeenten in Westfriesland mee en wordt de gemeente- en stadhuizen de regenboogvlag gehezen.

Week van Respect

Van 5 tot 11 november is de 13e editie van de Week van Respect. Dit initiatief heeft onder meer het streven om jongeren zich thuis en geaccepteerd te laten voelen in een inclusieve, veilige samenleving. Vorig jaar heeft de gemeente Hoorn zich met het voltallige college hiervoor ingezet. Er is aandacht voor gevraagd tijdens diverse bijeenkomsten, o.a. bij sportverenigingen en wijkcentra. Er zijn gesprekken gevoerd op straat en een programma opgezet in samengewerking met Tabor College – D’Ampte, Praktijkschool Westfriesland en Stichting Tweestrijd.

Het college staat genoemd bij de ambassadeurs van die 12e editie.Dit jaar staat gemeente Koggenland genoemd bij de 30 partnergemeenten. Week van Respect

Volgens de Wet Gemeentelijke Anti-discriminatievoorzieningen is het een plicht om te zorgen voor een zo inclusief mogelijke samenleving, zonder discriminatie en uitsluiting. Waar iedereen, met respect voor een ander, zichzelf kan zijn, zich kan ontplooien en ontwikkelen. Art.1-NHN is het antidiscriminatiebureau voor de regio Noord-Holland Noord. Dit bureau geeft o.a. voorlichting op scholen.

Het CDA wil dat iedereen zo zelfstandig mogelijk en zo ongehinderd mogelijk kan meedoen in de maatschappij. Wij zien graag een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt ongeacht bijvoorbeeld achtergrond, geslacht, geloof- en levensovertuiging, opleiding of leeftijd. We zijn tevreden met de huidige inzet van onze gemeente voor een inclusieve samenleving en willen bij voorkeur dat deze inzet nog wat breder / meer algemeen wordt uitgedragen.

Daarom heeft het CDA de volgende vragen voor het college:

  • Is ons college op de hoogte van de Week van Respect?
  • Is het college van bereid om zich in te zetten tijdens de Week van Respect?
  • Is het college bekend met de mogelijkheid om samen met Art.1 NHN actief een streep door discriminatie te zetten?
  • Is het college bereid het initiatief te nemen om zich, net als voor de LHBTI gemeenschap, samen met de andere zes gemeenten te gaan inzetten voor de jongeren van West-Friesland door middel van gezamenlijke deelname aan de Week van Respect?
  • Is het college bereid om hiervoor contact te leggen met bv Stichting Tweestrijd en Art.1 NHN?

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?