17.6 C
Medemblik
15 juli 2020 11:18
Medemblik Actueel.

Oosterhaven 42 Medemblik – het huis van Lijntje Gerrits

MEDEMBLIK – In de kern vermoedelijk eind 17de-eeuws wordt voor het eerst vermeld in 1704 als Lijntje Gerrits over het jaar 1701 belasting voor dit pand moet betalen. Ook de uit gele IJsselsteentjes opgetrokken achtergevel met laat 17de-eeuwse topgevel met vlechtwerk duidt op een bouwdatum eind 17de-eeuw. De schuine kavelvorm verwijst naar de 17de-eeuwse stadsuitleg en de aanleg van de Oosterhaven. In de 19de eeuw is de voormalige visserswoning voorzien van een lijstgevel. Eind 20e of begin 21e eeuw is het pand gerestaureerd. Het woonhuis, gesitueerd aan de noordwestzijde van de Oosterhaven verkeert in deels gave staat. Het pand wordt door een bakstenen stoep belegd met grijze tegels van de straat gescheiden.

Exterieur

Op parallellogramvormig grondplan gebouwde voormalige visserswoning onder schilddak gedekt met rode en donkergrijze Hollandse pannen. De voorgevel wordt afgesloten door een uitkragende, geprofileerde kroonlijst. In het rechterdakvlak is een klein dakraam ingestoken. Over de hele breedte van de gevel bevindt zich een bakstenen stoep belegd met grijze tegels en rechts een ijzeren hek en stoeppaal.

De gerende voorgevel (zuidoostkant) is opgetrokken uit een klein formaat paarsrode baksteen in kruisverband. De in het midden van de gevel geplaatste paneeldeur, bestaande uit een onderdeur en bovendeur, is vernieuwd. Het geprofileerde deurkozijn is evenals het kalf origineel. Het bovenlicht is in de hoeken voorzien van halfrond snijwerk. Zowel links als rechts van de voordeur bevindt zich een oud T-raam in vermoedelijk origineel kozijn. Boven de ramen en de deur zijn strekse bogen gemetseld. De twee ramen van de bovenverdieping zijn vierruitsschuifvensters in originele kozijnen en hebben onder de vernieuwde lekdorpels rollagen. De lekdorpels van de benedenramen zijn ook vernieuwd. Onder het linkerraam voert een steile bakstenen trap naar de toegang tot het souterrain.

De toegangsdeur is een paneeldeur met vierruitsraam. De linkerzijgevel (zuidwestkant) grenst voor een groot deel aan het buurpand. Het achterste deel van deze gevel is vermoedelijk een blinde muur en bestaat mogelijk nog uit de oude bakstenen waarmee het pand in de 17de eeuw is opgetrokken. De rechterzijgevel (noordoostkant) grenst geheel aan het buurpand en bestaat vermoedelijk nog uit de oude bakstenen waarmee het pand in de 17de eeuw is opgetrokken.

De achtergevel (noordkant) is opgetrokken uit gele IJsselsteentjes in halfsteensverband en heeft een laat 17deeeuwse tuitvormige topgevel met vlechtwerk, waarin een vierruitsraam. Onder dit raam is een waterlijst gemetseld in rode steen, lager in de gevel is ter rechterzijde van het rechter zesruitsschuifraam nog een restant te zien van een dito waterlijst. Het twaalfruitsraam ter hoogte van het souterrain en de twee zesruitsschuiframen daarboven zijn mogelijk oorspronkelijk. Boven de twee schuiframen zijn rollagen gemetseld. Links van de twaalfruiter is een paneeldeur met vierruitsraam. In de achtergevel zijn meerdere oude staafankers bewaard gebleven.

Interieur

In het interieur zijn de moerbalken die de begane grondvloer dragen alsook die van de eerste verdieping en de zolderverdieping behouden gebleven. Delen van het kapgebint zijn ook bewaard gebleven. Het is niet bekend of er nog andere authentieke elementen bewaard gebleven zijn omdat het pand interieur niet geïnspecteerd kon worden.

Waardering

Het pand is van architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als deels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een in de kern vermoedelijk 17de-eeuws woonhuis. Het object is van sociaalhistorische waarde als zeldzaam geworden voorbeeld van een voormalige visserswoning en is als zodanig een karakteristiek element uit de geschiedenis van het wonen en werken in de oude steden rond de voormalige Zuiderzee in het bijzonder in Medemblik. Het pand is van historisch-stedenbouwkundig belang vanwege de schuine kavelvorm, die verwijst naar de 17de-eeuwse stadsuitleg en de aanleg van de Oosterhaven. Het object heeft ensemblewaarde in relatie tot de panden nummers 40, 41 en 43 waarmee het een beeldbepalend onderdeel vormt in de gevelwand aan de Oosterhaven.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?