18.3 C
Medemblik
3 juli 2020 11:50
Medemblik Actueel.

9.2 miljoen euro voor verduurzaming IJsselmeervisserij

MEDEMBLIK – Om een gezonde visstand, een vitaal ecosysteem en een duurzame toekomst voor vissers te bereiken, stellen het kabinet en de provincies Flevoland, Friesland en Noord-Holland gezamenlijk 9,2 miljoen euro beschikbaar voor de visserij op het IJsselmeer en het Markermeer. Dat schrijft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in een brief aan de Tweede Kamer.

Samen met de beroepsvisserij (Coöperatieve Producenten Organisatie Nederlandse Vissersbond – IJsselmeer), maatschappelijke organisaties (Vogelbescherming Nederland, Sportvisserij Nederland en Coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk) en de ministeries van LNV en Infrastructuur en Waterstaat zijn afspraken gemaakt waarmee de komende drie jaar wordt toegewerkt naar een duurzame IJsselmeervisserij, die in balans is met natuur en milieu en met voldoende economisch perspectief voor de vissers.

Minister Schouten: “De visserijdruk op het IJsselmeer en het Markermeer is niet meer in evenwicht met de draagkracht van het ecosysteem. Voor zowel de vissers als de natuur is het belangrijk om dat evenwicht weer te vinden. Daarom is het goed dat afspraken zijn gemaakt met alle betrokken partijen. We kunnen met vertrouwen toewerken naar een duurzame visserij en een gezond ecosysteem op en rond deze voor Nederland zo mooie wateren.”

Vorig jaar september zegde de minister, in samenwerking met de betrokken partijen, toe haar visie op de toekomst van de visserij in het IJsselmeergebied uit te werken. Inmiddels is die uitwerking gereed in de vorm van een Actieplan en hebben de betrokken overheden een intentieverklaring getekend waarin zij hebben toegezegd een bedrag van 9,2 miljoen euro vrij te willen maken voor de herstructurering van de schubvisvisserij. LNV heeft daarin de regie. Visbestanden moeten weer een kans krijgen om te herstellen. Dat is nodig voor de natuur én de visser. De sector gaat ‘oogsten uit de rente’, de natuurlijke aanwas van de visbestanden, zo luidt het credo. Daar profiteren de vissers en de natuur van.

Toekomstperspectief vissers

Om de visserij op het IJsselmeer toekomstbestendig te maken, kijken de ondertekenaars in samenwerking met de vissers en de maatschappelijke organisaties naar herstructurering van de sector. Overblijvende vissers hebben daardoor toekomstperspectief terwijl vissers die besluiten te stoppen gecompenseerd worden. De mogelijkheden hierin worden op dit moment verder onderzocht.

Actieplan

In het Actieplan is ook oog voor het verminderen van bijvangsten, het verbeteren van de registratie van de vangsten en het behouden van de cultuurhistorische waarde van de IJsselmeervisserij. Er wordt momenteel al veel geïnvesteerd in het IJsselmeer: zoals door de aanleg van ondiepe zones en zachte oevers in combinatie met dijkversterking en de Marker Wadden. Dit helpt om de veiligheid van de oevers te vergroten en tegelijk de waterkwaliteit en natuur een boost te geven. Alle partijen streven naar een visstand met een omvang en samenstelling die past bij de draagkracht van het ecosysteem. Momenteel wordt onderzocht hoeveel er gevist kan worden.

Voor de uitvoering van het Actieplan wordt drie jaar uitgetrokken. De herstructurering staat gepland voor de eerste helft van 2021. In het komende jaar staan onderzoek en verdere uitwerking in samenwerking met alle betrokken partijen centraal.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook