Medemblik Actueel.

Zwembad de Spetter in Abbekerk
Zwembad de Spetter in Abbekerk
Algemeen Politiek

Medemblik compenseert BTW-nadeel buitenbaden

MEDEMBLIK – In de begrotingsraad heeft Gerben Gringhuis namens GemeenteBelangen een motie ingediend welke betrekking had op de inventarisatie van de gevolgen van het BTW sportbesluit. Deze was unaniem aangenomen. Dit liet zien dat we hier als politiek graag zicht op hebben,zegt Gringhuis tegen Medemblik Actueel. 

Verder heeft het college de opdracht verder goed uitgevoerd over het informeren van de stichtingen over de subsidiemogelijkheden. Echter daar zit nu net het probleem, de stichtingen kunnen geen gebruik maken van deze regelingen. Daarom hebben ze hun punt ook duidelijk gemaakt in het ronde tafel gesprek. GemeenteBelangen geeft aan dat het goed is om de buitenbaden (maar ook de Zeehoek en andere sportaccommodaties) hierin te ondersteunen.

,,Gelijk het gehele nadeel beschikbaar stellen lijkt ons niet verstandig, daarom is gekozen voor de verdeling zoals genoemd in de motie. Verder ziet de gemeente nog mogelijkheden tot verdere samenwerking en moeten we onze ogen ook niet sluiten voor een grotere tariefsverhoging in 2020. Dit alles om deze voorzieningen te behouden in de kernen,” vertelt Gerben Gringhuis verder.

Gerben Gringhuis geeft aan te weten hoe dit leeft onder de bevolking, want zeker bij de buitenbaden zien we een grote betrokkenheid van de inwoners met vele vrijwilligers. ,,Dit mogen we niet verloren laten gaan. Tevens roepen we het college op, om in de kaderbrief van 2020 en de begroting dit punt duidelijk mee te laten wegen bij het vaststellen van het subsidieplafond 2020, dit voor structureel beleid.

Gringhuis over de samenwerking met de PvdA: ,,Samen met Tom Beuker van de PvdA denken wij dat met deze motie de partijen nog beter kunnen laten samenwerken met het vinden van een structurele oplossing.”

Gelijk het gehele nadeel beschikbaar stellen lijkt ons niet verstandig

Gerben Gringhuis

De motie is unaniem aangenomen, dit laat zien dat de politieke partijen zuinig zijn op de buitenbaden, maar ook alle andere sportaccommodaties.

GemeenteBelangen is trots op deze saamhorigheid in de raad Deze motie is een coproductie samen met de PvdA. De motie wordt verder ondersteund door de VVD, Groen Links en de PWF.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook