Medemblik Actueel.

Algemeen Medemblik

Drie woningen op plek voormalig bloembollenexportbedrijf Nibbixwoud

NIBBIXWOUD – Het staat bij de inwoners van Nibbixwoud nog scherp het netvlies, de enorme verwoestende brand in een bedrijvencomplex waar o.a. een horecabedrijf en een matrassenfabrikant waren gevestigd. De brand liet niets heel van het pand en het terrein ligt nog steeds braak. De projectontwikkelaar/eigenaar van het terrein komt nu met 2 opties. 

De eerste optie was herbouw van de loods maar in overleg met de grondeigenaar is besloten om voor optie twee te kiezen, woningbouw omdat bedrijf/opslagunits weer gaan zorgen voor veel zwaar vrachtverkeer waarbij zelfs een stuk achteruit moest worden gereden om het terrein op te komen wat weer voor veel overlast zorgde. Maar ook aan optie 2 hangen nog voldoende haken en ogen, zo moet de bestemmingsplan van bedrijfsmatig naar wonen worden aangepast. Wil de projectontwikkelaar gasloosbouwen maar door de aanwezigheid van een gasleiding is Liander verplicht om als mensen daar om vragen een woning aansluiten op het gasnetwerk.

De gemeente Medemblik wil in principe medewerking verlenen aan de ontwikkeling. Dit bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader.

Aangepast bestemmingsplan Dorpsstraat 12B-E

Het college laat in een brief aan de gemeenteraad weten met een ontwerpbestemmingsplan te komen waar de bedrijfsbestemming niet meer in voorkomt maar een meer bij de omgeving/lintbebouwing passende woonbestemming. Ook de Provincie heeft aangegeven deze wijziging een goede ontwikkeling te vinden en geen bezwaar te hebben tegen het in procedure brengen van dit plan.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 8 maart 2019 voor een periode van zes weken ter inzage. Iedereen kan een zienswijze tegen het ontwerp indienen. De bekendmaking van de ter inzage legging wordt gepubliceerd in de Staatscourant, de Medemblikker Courant en op de gemeentelijke website.

Op de video ziet u een buurvrouw in shock vertellen over de brand die op 10 maart 2016 het bedrijvencomplex in as legde

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook