Medemblik Actueel.

Afbeelding KWH
Algemeen

360.000 huishoudens in sociale sector moeite met betalen energierekening

MEDEMBLIK – Voor de corporatiesector ligt er een stevige opgave als het gaat om het verduurzamen van het woningbezit. Gemiddeld label B in 2021 en CO2 neutraal in 2050. De berichtgeving gaat vooral over de financiering van deze opgave. Maar worden huurders van deze woningen ook bij deze opgave betrokken? Zijn ze bezig met duurzaamheid en wat betekent dit voor hun portemonnee? Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties, in november 2018 onderzoek gedaan onder ruim 10.000 huurders. 

Ruim drie kwart van de huurders heeft geen extra bestedingsruimte
Het verduurzamen van de woning kan, als de corporatie de woonlasten weet te verlagen, de huurder extra bestedingsruimte opleveren. Dit is volgens ons onderzoek geen overbodige luxe. Bijna één op de acht huurders (13%) geeft aan na het betalen van de woonlasten niet voldoende over te houden voor de overige vaste lasten. Nog eens 63% geeft aan dat dit alleen lukt als ze heel goed op hun uitgavepatroon letten. Drie van de vier (76%) huurders kunnen dus geen lastenverzwaring dragen.

Kwetsbaar voor energiearmoede 
Eén op de zeven huurders (15%) geeft aan wel eens moeite te hebben met het betalen van de energierekening. Op 2,4 miljoen woningen, gaat het om 360.000 huishoudens. Bij deze huurders is de energierekening te hoog in relatie tot het inkomen en de overige woonlasten. Deze groep huurders is kwetsbaar voor energiearmoede. Van deze groep zegt drie op de vier (75%) wel eens een warme trui aan te trekken om de verwarming niet aan te hoeven zetten.

Liever vandaag dan morgen
Het Sociaal Huurakkoord tussen de Woonbond en Aedes komt op een belangrijk moment. Ons onderzoek onderschrijft het belang van huurmatiging en sturen op het verlagen van de woonlasten bij de duurzaamheidsopgave. In de afgelopen jaren zijn de steeds hogere belastingen – zoals de verhuurdersheffing – op het bord van de huurder gekomen. Vanaf januari 2019 zal door belastingverhogingen de energierekening van huurders nog hoger worden. Het is de vraag wat dit gaat betekenen voor de huurders die de energierekening nu al niet kunnen betalen.

Kansen
Drie op de tien huurders (30%) geven aan nog wel wat meer te kunnen doen om zuiniger om te gaan met energie en zien daar ook zeker een rol voor de corporaties. Tegelijkertijd zegt slechts 18% van de huurders dat ze door de corporatie worden geïnformeerd over wat ze kunnen doen om energie te besparen. Hier ligt duidelijk een kans. Net zoals dat er een kans ligt in het Sociaal Huurakkoord waarbij bij de duurzaamheidsopgave gestuurd wordt op lagere, of ten minste gelijkblijvende woonlasten.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat. De redactie zal er dan mee aan de slag gaan. Let op, de foto moet een eigen foto zijn anders wordt deze niet geplaatst

Reageer op dit onderwerp